Žiaci z Obchodnej akadémie opäť uspeli: Dokázali sa presadiť medzi 140 firmami

Žiaci Obchodnej akadémie z Rožňavy sa opäť zviditeľnili v Prahe. V dňoch 17. 03. – 19. 03. 2014 sa zúčastnili 20. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem.

Ilustračný obrázok k článku Žiaci z Obchodnej akadémie opäť uspeli: Dokázali sa presadiť medzi 140 firmami
Foto: Radka Deckerová

Zmerali si sily s viac ako 140 cvičnými firmami z 10 krajín ( Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Taliansko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Španielsko a Švédsko). V súťaži bolo zapojených 65 domácich českých firiem a 79 zahraničných firiem.

V škole sú v súčasnosti založené 4 cvičné firmy, Lukáš Danko – Ovečka Anička, Ján Podkova – Penzión Podkova, William Dolce – Rio Dolce a CK TropicoTravel s. r. o. Veľtrhu sa zúčastnili dve z nich: Ovečka Anička a Penzión Podkova.

Predmetom podnikania cvičnej firmy Lukáš Danko – Ovečka Anička je výroba tradičných slovenských výrobkov, mliečne výrobky, remeselnícke výrobky a catering slovenských jedál.

Predmetom podnikania cvičnej firmy Ján Podkova – Penzión Podkova je ubytovanie, stravovanie, jazdecké služby a hipoterapia v krásnom prostredí Slovenského raja

Súťažilo sa v kategóriách:
Najlepší zahraničný stánok
Najlepší zahraničný katalóg
Najlepšia zahraničná prezentácia
Môj štát v troch minútach (zahraničný spot)
Absolútny víťaz

Najvýraznejšie umiestnenia cvičných firiem v tejto súťaži sú:

Najlepší zahraničný stánok – hodnotil sa:

  • celkový vzhľad stánku
  • originalita
  • design
  • prístup k zákazníkovi
  • schopnosť komunikácie v cudzom jazyku – anglickom, nemeckom
  • využitie reklamy pri obchodovaní
  • správne vyplňovanie účtovných dokladov

Umiestnenie: Ovečka Anička: 2. miesto zo 79 zahraničných firiem
Absolútny víťaz (súčet bodov zo všetkých kategórií )

Umiestnenie:
Penzión Podkova: 11. miesto zo 144 cvičných firiem

Cvičné firmy sa zúčastnili 20. ročníka medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Prahe vďaka projektu spolufinancovaného z ESF s názvom „OA Rožňava – moderná škola“, – ITMS kód Projektu 26110130729, ktorý sa v súčasnosti implementuje na pôde školy.

Finančne prispela na túto akciu aj Rodičovská rada pri Obchodnej akadémii, ktorá maximálne podporuje aktivity žiakov a učiteľov počas celého školského roka.

Zdroj: Stanislava Lukáčová

Zdroj: Dnes24.sk