Nedeľa 21. júl 2019 Daniel  25 °C
Radka Deckerová Od Vás

Žiaci obchodnej akadémie to v Prahe roztočili :)

Žiaci z rožňavskej Obchodnej akadémie nám v zahraničí nerobia hanbu. V Prahe sa zúčastnili Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem a podobne ako vlani, neobišli ani tentoraz naprázdno. Pozrite si reportáž z prvej ruky...

Pri Obchodnej akadémii v Rožňave pracujú hneď tri cvičné firmy. V štvrtom ročníku ide o spoločnosti Ovečka Anička a Penzión Podkova. V tretej triede je založená Tropico Travel. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Prahe sa zúčastnili obidve štvrtácke firmy.

Predmetom podnikania cvičnej firmy Ovečka Anička je výroba tradičných slovenských výrobkov. Penzión Podkova sa špecializuje na ubytovanie, stravovanie i jazdecké služby v príjemnom prírodnom prostredí.

Veľtrh sa v českej metropole konal od 19 až do 23. marca. Usporiadala ho študentská spoločnosť Antre, ktorá pôsobí pri jednej z pražských obchodných akadémií. Na akcii sa zúčastnilo dokopy až 136 študentských spoločností z desiatky krajín. Každá firma bola automaticky zaradená do súťaže o najlepší stánok.

Hodnotil sa najmä jeho celkový vzhľad, prístup ku zákazníkovi, schopnosť komunikácie v anglickom a nemeckom jazyku, využitie reklamy pri obchodovaní i správne vypĺňanie účtovných dokladov. Dobrovoľne sa tiež mohli firmy prihlásiť do súťaže o najlepší katalóg.

Toto sú naj ocenenia, ktoré si rožňavské firmy z veľtrhu v Prahe doniesli:

CF Ovečka Anička Kategória Najlepší katalóg – 3. miesto Kategória Najlepšia prezentácia – 11. miesto Kategória Najlepší stánok – 12. miesto

CF Penzión Podkova Kategória Najlepší katalóg – 12. miesto Kategória Najlepší stánok – 17. miesto

Cvičné firmy sa tejto aktivity zúčastnili vďaka projektu spolufinancovanom zo zdrojov Európskej Únie s názvom: Efektívnosť vzdelávacieho programu – cesta k rozvíjaniu kľúčových kompetencií žiakov, opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú. Hlavným cieľom projektu je uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania v Obchodnej akadémii v Rožňave s využitím inovatívnych foriem a metód výučby pre potreby vedomostnej spoločnosti.

roznava24.sk/S. Lukáčová, Z. Šivecová – vyučujúce CF

OA_praha
31
Galéria

Tento článok nie je možné komentovať.