Peter Simon Samospráva

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave: Tieto body čakajú novozvolených poslancov

Pracovné stretnutie poslancov a primátora sa uskutoční 29. januára. Na programe bude toho naozaj veľa, predovšetkým sa bude rokovať o voľbe členov komisií. Pozrite si, čo ďalšie budú riešiť.

Ilustračný obrázok k článku Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave: Tieto body čakajú novozvolených poslancov
Foto: Peter Simon / Zdroj: Dnes24.sk

Zasadnutie mestského zastupiteľstva zvoláva staronový primátor mesta Pavol Burdiga na 29. januára so začiatkom od 15:00 hodiny. Na programe bude niekoľko bodov, preberať sa bude aj návrh na voľbu členov komisií z radu poslancov, ale aj radu občanov. Pozrite si ďalšie body, ktoré poslancov na mimoriadnom zasadnutí čakajú.

Program Mestského zastupiteľstva v Rožňave:

 • 1. Otvorenie
 • 2. Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave
 • 3. Uznesenie MZ č. 7/2014 zo dňa 2.12.2014, ktorého výkon bol primátorom mesta pozastavený
 • 4. Uznesenie MZ č. 9/2014 zo dňa 11.12.2014 – návrh na doplnenie ukladacej časti
 • 5. Nezákonnosť na úseku vodného hospodárstva – upozornenie prokurátora
 • 6. Hlavný kontrolór mesta Rožňava – návrh na určenie pracovného úväzku na nové volebné obdobie
 • 7. Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta Rožňava

  Návrh na ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky kandidáta

 • 8. Komisie MZ
 1. Návrh na voľbu predsedov, podpredsedov a členov komisií mestského zastupiteľstva z radov poslancov
 2. Návrh na voľbu členov komisií mestského zastupiteľstva z radov občanov
 • 9. Odvolanie delegovaných zástupcov zriaďovateľa zo školských samospráv a delegovanie nových
 • 10. Dozorné komisie príspevkových organizácií
 1. Návrh na odvolanie zástupcov mesta z Dozornej komisie TS mesta Rožňava a schválenie nových
 2. Návrh na odvolanie zástupcov mesta z Dozornej komisie MsD Actores Rožňava a schválenie nových
 3. Návrh na odvolanie zástupcov mesta z Dozornej komisie Turistického informačného centra Rožňava
 • 11. Dozorné rady obchodných spoločností
 1. Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava – súhlas s odvolaním a menovaním členov dozornej rady
 2. Mestské lesy s.r.o. Rožňava – súhlas s odvolaním a menovaním členov dozornej rady
 • 12. Materiály hlavnej kontrolórky mesta
 1. Správa o vybavovaní sťažností za rok 2014
 2. Preverenie dvoch podnetov poslanca MZ Ing. Karola Kováča /demontáž plastiky, oddychová zóna vo dvore radnice/
 3. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2014
 4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2015
 • 13. Podnety pre hlavnú kontrolórku
 • 14. Otázky poslancov
 • 15. Diskusia
 • 16. Záver

Bod : Diskusia občanov bude zaradený do programu rokovania mestského zastupiteľstva medzi 17.00 hod. – 18.00 hod.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie