Najlepší na Rožňava24.sk

 1. Martin Poľakovský (14.06s) 100%
 2. Monika Madlenová (30.37s) 100%
 3. Monika Madlenová (33.55s) 90%
 4. Rene Turensky (40.13s) 90%
 5. Zuzana Rusnáková (48.87s) 90%
 6. Gabriela Belko (50.85s) 90%
 7. Radka Regimunová (56.18s) 90%
 8. Nataly Kozáková (57.48s) 90%
 9. Andrea Dovcova (52.32s) 80%
 10. Štefánia Gallová (63.78s) 80%

Najlepší hráči

 1. Martin Poľakovský (14.06s) 100%
 2. Jozef Sivý (19.43s) 100%
 3. Ľubomír Hudačko (24.2s) 100%
 4. Barbora Mihoková (25.43s) 100%
 5. Janka Hiščarová (28.43s) 100%
 6. Zuzana Janičkanová (28.76s) 100%
 7. Monika Madlenová (30.37s) 100%
 8. Dávid Marcin (30.92s) 100%
 9. Lenka Večurkovská (31.75s) 100%
 10. martina szabadosova (33.63s) 100%