Najlepší na Rožňava24.sk

 1. Martin Poľakovský (18.93s) 100%
 2. Zuzana Rusnáková (48.87s) 90%
 3. Gabriela Belko (50.85s) 90%
 4. Radka Regimunová (56.18s) 90%
 5. Nataly Kozáková (57.48s) 90%
 6. Monika Madlenová (67.06s) 90%
 7. Andrea Dovcova (52.32s) 80%
 8. Štefánia Gallová (63.78s) 80%
 9. Rene Turensky (67.07s) 70%
 10. Henrieta Iglaiová (50.48s) 60%

Najlepší hráči

 1. Martin Poľakovský (18.93s) 100%
 2. Ľubomír Hudačko (24.2s) 100%
 3. Zuzana Janičkanová (28.76s) 100%
 4. Barbora Mihoková (29.42s) 100%
 5. Dávid Marcin (30.92s) 100%
 6. Janka Hiščarová (31.65s) 100%
 7. martina szabadosova (33.63s) 100%
 8. Michal Sládek (34.16s) 100%
 9. Alena Mojžišová (37.04s) 100%
 10. Lenka Večurkovská (37.25s) 100%