Najlepší na Rožňava24.sk

 1. Patrik Roxer (106.8s) 75%

Najlepší hráči

 1. Tomáš Olekšák (32.49s) 100%
 2. Peter Sontág (32.77s) 100%
 3. Eva V. (55.16s) 100%
 4. Anton Jančuš (68.47s) 100%
 5. Patricia Bohacikova (41.22s) 92%
 6. M O (78.02s) 92%
 7. Jana Lovčičanová (125.19s) 92%
 8. Peter Handzuš (129.13s) 92%
 9. Tomáš Olekšák (46.68s) 83%
 10. Alžbeta Raffajová (65.71s) 83%