Najlepší na Rožňava24.sk

 1. Peter Simon (37.45s) 100%
 2. Matúš Kalina (70.29s) 80%
 3. Henrieta Iglaiová (74.61s) 80%
 4. Andrea Dovcova (81.22s) 80%
 5. Valéria Komorová (64.09s) 70%
 6. Stella Szucsova (75.45s) 70%
 7. Rado Gdovin (91.59s) 70%
 8. Anna Zahoranská (98.92s) 70%
 9. Sonja Wein (102.38s) 70%
 10. Miriama Krchová (57.77s) 60%

Najlepší hráči

 1. Peter Simon (37.45s) 100%
 2. Matúš Kalina (70.29s) 80%
 3. Henrieta Iglaiová (74.61s) 80%
 4. Andrea Dovcova (81.22s) 80%
 5. Valéria Komorová (64.09s) 70%
 6. Stella Szucsova (75.45s) 70%
 7. Rado Gdovin (91.59s) 70%
 8. Anna Zahoranská (98.92s) 70%
 9. Sonja Wein (102.38s) 70%
 10. Miriama Krchová (57.77s) 60%