Najlepší na Rožňava24.sk

 1. Zuzana Rusnáková (36.97s) 100%
 2. Peter Simon (37.45s) 100%
 3. Radka Regimunová (38.15s) 100%
 4. Miriam Guľkášová (55.24s) 90%
 5. Henrieta Iglaiová (61.46s) 90%
 6. Mira Kanurova (55.36s) 80%
 7. Matúš Kalina (70.29s) 80%
 8. Anna Zahoranská (73.43s) 80%
 9. Henrieta Iglaiová (74.61s) 80%
 10. Andrea Dovcova (81.22s) 80%

Najlepší hráči

 1. Zuzana Rusnáková (36.97s) 100%
 2. Peter Simon (37.45s) 100%
 3. Radka Regimunová (38.15s) 100%
 4. Miriam Guľkášová (55.24s) 90%
 5. Henrieta Iglaiová (61.46s) 90%
 6. Mira Kanurova (55.36s) 80%
 7. Matúš Kalina (70.29s) 80%
 8. Anna Zahoranská (73.43s) 80%
 9. Henrieta Iglaiová (74.61s) 80%
 10. Andrea Dovcova (81.22s) 80%