Najlepší na Rožňava24.sk

 1. Peter Simon (21.96s) 100%
 2. Blanka Veronika Lévayová (25.82s) 100%
 3. Klaudia Mogyorosiová (35.42s) 100%
 4. Viera Molnárová (42.85s) 100%
 5. Peter Simon (31.93s) 90%
 6. Zoltán Randliszek (44.24s) 90%
 7. Klaudia Mogyorosiová (67.58s) 80%
 8. Adel Zuzu (82.98s) 80%
 9. Henrieta Iglaiová (114.84s) 70%
 10. Pavol Vido (156s) 60%

Najlepší hráči

 1. Peter Simon (21.96s) 100%
 2. Blanka Veronika Lévayová (25.82s) 100%
 3. Klaudia Mogyorosiová (35.42s) 100%
 4. Viera Molnárová (42.85s) 100%
 5. Peter Simon (31.93s) 90%
 6. Zoltán Randliszek (44.24s) 90%
 7. Klaudia Mogyorosiová (67.58s) 80%
 8. Adel Zuzu (82.98s) 80%
 9. Henrieta Iglaiová (114.84s) 70%
 10. Pavol Vido (156s) 60%