Najlepší na Rožňava24.sk

 1. Zuzana Rusnáková (27.58s) 100%
 2. elena fabianova (37.12s) 100%
 3. Miroslav Korintuš (44.93s) 90%
 4. Henrieta Iglaiová (40.26s) 80%
 5. Sonja Wein (49.54s) 80%
 6. Andrea Dovcova (58.58s) 80%
 7. Henrieta Iglaiová (54.24s) 70%
 8. Zuzana Rusnáková (55.2s) 70%
 9. Štefánia Gallová (57.71s) 70%
 10. Nataly Kozáková (80.01s) 50%

Najlepší hráči

 1. Zuzana Rusnáková (27.58s) 100%
 2. elena fabianova (37.12s) 100%
 3. Miroslav Korintuš (44.93s) 90%
 4. Henrieta Iglaiová (40.26s) 80%
 5. Sonja Wein (49.54s) 80%
 6. Andrea Dovcova (58.58s) 80%
 7. Henrieta Iglaiová (54.24s) 70%
 8. Zuzana Rusnáková (55.2s) 70%
 9. Štefánia Gallová (57.71s) 70%
 10. Nataly Kozáková (80.01s) 50%