Najlepší na Rožňava24.sk

 1. elena fabianova (37.12s) 100%
 2. Miroslav Korintuš (44.93s) 90%
 3. Sonja Wein (49.54s) 80%
 4. Andrea Dovcova (58.58s) 80%
 5. Henrieta Iglaiová (54.24s) 70%
 6. Zuzana Rusnáková (55.2s) 70%
 7. Štefánia Gallová (57.71s) 70%
 8. Nataly Kozáková (80.01s) 50%

Najlepší hráči

 1. elena fabianova (37.12s) 100%
 2. Miroslav Korintuš (44.93s) 90%
 3. Sonja Wein (49.54s) 80%
 4. Andrea Dovcova (58.58s) 80%
 5. Henrieta Iglaiová (54.24s) 70%
 6. Zuzana Rusnáková (55.2s) 70%
 7. Štefánia Gallová (57.71s) 70%
 8. Nataly Kozáková (80.01s) 50%