Najlepší na Rožňava24.sk

 1. Viktor Gejza kallai (27.11s) 100%
 2. Robert Magyar (27.77s) 100%
 3. Alica Marenčíková (30.07s) 100%
 4. Robert Lebovský (31.32s) 100%
 5. Nataly Kozáková (52.03s) 100%
 6. Michal Sklenar (30.08s) 90%
 7. Zuzana Rusnáková (54.14s) 90%
 8. Andrea Dovcova (65.11s) 90%
 9. Štefánia Gallová (55.02s) 80%
 10. Diana Bradáčová (70.57s) 80%

Najlepší hráči

 1. Viktor Gejza kallai (27.11s) 100%
 2. Robert Magyar (27.77s) 100%
 3. Alica Marenčíková (30.07s) 100%
 4. Robert Lebovský (31.32s) 100%
 5. Nataly Kozáková (52.03s) 100%
 6. Michal Sklenar (30.08s) 90%
 7. Zuzana Rusnáková (54.14s) 90%
 8. Andrea Dovcova (65.11s) 90%
 9. Štefánia Gallová (55.02s) 80%
 10. Diana Bradáčová (70.57s) 80%