Najlepší na Rožňava24.sk

 1. Timea Bodnarova (51.8s) 100%
 2. Zuzana Rusnáková (37.98s) 90%
 3. Timea Bodnarova (57.94s) 90%
 4. Henrieta Iglaiová (38.42s) 80%
 5. Rene Turensky (51.48s) 70%
 6. Zuzana Rusnáková (63.71s) 40%
 7. Rene Turensky (72.17s) 30%
 8. Martin Mojčák (80.2s) 30%
 9. Nataly Kozáková (80.08s) 20%
 10. Peter Simon (30.81s) 0%

Najlepší hráči

 1. Timea Bodnarova (51.8s) 100%
 2. Zuzana Rusnáková (37.98s) 90%
 3. Timea Bodnarova (57.94s) 90%
 4. Henrieta Iglaiová (38.42s) 80%
 5. Rene Turensky (51.48s) 70%
 6. Zuzana Rusnáková (63.71s) 40%
 7. Rene Turensky (72.17s) 30%
 8. Martin Mojčák (80.2s) 30%
 9. Nataly Kozáková (80.08s) 20%
 10. Peter Simon (30.81s) 0%