Z tejto sumy sa vám zatočí hlava: Na daniach dlžia Rožňavčania státisíce, čo bude ďalej?

Mesto Rožňava aj tento rok plánuje zverejniť zoznam daňových dlžníkov. Meno po mene aj suma ktorú dlžia.

Peter Simon
Ilustračný obrázok k článku Z tejto sumy sa vám zatočí hlava: Na daniach dlžia Rožňavčania státisíce, čo bude ďalej?
Foto: Peter Simon / Zdroj: Dnes24.sk

Mesto Rožňava na svojej oficiálnej stránke každoročne uverejňuje kompletný zoznam daňových dlžníkov. Figurujú v ňom fyzické aj právnické osoby.

Nás zaujímala čiastka, ktorá chýba mestu od obyvateľov. Ako uviedla Andrea Beshirová z úseku miestnych daní, zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.decembru predchádzajúceho roka Mesto Rožňava zverejňuje v súlade so zákona o správe daní daňový poriadok a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

„Podľa daného ustanovenia mesto môže v prvom polroku bežného roka zverejniť zoznam daňových dlžníkov, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur,“ uviedla Beshirová.

Pohľadávky mesta sa ku koncu roku 2016 vyšplhali na naozaj vysokú sumu. Najviac rezonujú poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Na druhej priečke je daň z nehnuteľností. „Čo sa týka vymáhania daňových nedoplatkov, Mesto Rožňava ich vymáha prostredníctvom externých exekútorov, v súlade zákona,“spresnila Andrea Beshirová.

Pohľadávky mesta Rožňava k 31. decembru 2016

Druh dane Pohľadávka k 31. 12. 2016
Daň z nehnuteľností 325 336,84 eur
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 646 626,22 eur
Daň za psa 11 650,42 eur
Daň za užívanie verejného priestranstva 7 144,96 eur
Daň za ubytovanie 6 636,16 eur
Daň za predajné automaty 265,87 eur
Daň za nevýherné hracie prístroje 570,67 eur
Poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov 44 154,60 eur
Poplatok z reklamy 107,03 eur
Poplatok zo vstupného 0,53 eur
SPOLU 1 041 960,50 eur

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk