Utorok 23. júl 2019 Oľga  20 °C
Od Vás

Vyučovanie za pomoci interaktívnej tabule: Rožňavskí škôlkari získavajú vedomosti formou zábavy

V MŠ na Ulici Kyjevská sa uskutočnila prezentácia, na ktorú prijali pozvanie rodičia detí tejto triedy. Jej cieľom bolo priblížiť využívanie interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole.

Ilustračný obrázok k článku Vyučovanie za pomoci interaktívnej tabule: Rožňavskí škôlkari získavajú vedomosti formou zábavy
Foto: Radka Deckerová

Využívanie informačných technológií stále viac preniká aj do oblasti predprimárneho vzdelávania, čo umožňuje zaradiť do výchovno-vzdelávacej činnosti inovačné formy vzdelávania, medzi ktoré patrí aj oboznamovanie sa s PC či práca na interaktívnej tabuli.

Jej prínosom je najmä možnosť zaujímavou formou rozvíjať kompetencie detí a zároveň využívať ich tvorivosť a získané poznatky v jednotlivých oblastiach predprimárneho vzdelávania. Každé dieťa je aktívny účastník a má pri hre možnosť zažiť pocit úspechu.

Využívanie interaktívnej tabule v MŠ

Deti 5. triedy pod vedením Ľubici Madarászovej prostredníctvom edukačného programu –„Začínam sa učiť“ si zopakovali farby, geometrické tvary a počítanie do 10, usporadúvali obrázky podľa pokynov a precvičili si rôzne grafomotorické cvičenia. Predviedli svoje vedomosti a zručnosti, ktoré sa doteraz dokázali naučiť.

Deti boli aktívne, pracovali s radosťou a nadšením. Prezentácia presvedčila prítomných rodičov o kvalitách tejto inovatívnej učebnej pomôcky. Boli milo prekvapení z úrovne vedomostí a zručností svojich detí.

Text: učiteľka MŠ Madarászová

Deti z materskej škôlky na Kyjevskej ulici už pracujú na interaktívnej tabuli
11
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk