Vyšla publikácia o ochrane krasových podzemných vôd

Venuje sa aj vzácnej lokalite, akou je Krásnohorská jaskyňa v Slovenskom krase.

Ilustračný obrázok k článku Vyšla publikácia o ochrane krasových podzemných vôd
Zdroj: TASR

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra zostavil a vydal krátku populárnu publikáciu obsahujúcu základné informácie o spôsobe vzniku krasových zvodnencov a formách krasovej krajiny.

Publikácia zjednodušene znázorňuje cestu podzemnej vody v skrasovatenom horninovom prostredí od momentu jej infiltrácie do podzemia až po jej vynorenie sa v karasových prameňoch a vyvieračkách.

Hoci krasovatejúce vápence a dolomity zaberajú len malú časť územia Slovenska, zabezpečujú viac ako polovicu spotreby pitnej vody. Z toho logicky vyplýva nutnosť správneho prístupu k ochrane krasových podzemných vôd, keďže s veľkou rýchlosťou ich prúdenia súvisí aj ich vysoká zraniteľnosť.

Publikácia bola vydaná pre potreby projektu LIFE+ KRASCAVE „Zavedenie trvalo udržateľného využívania podzemnej vody v podzemnom krasovom systéme Krásnohorskej jaskyne“ a preto sa venuje aj vzácnej lokalite, akou je Krásnohorská jaskyňa v Slovenskom krase.

Publikácia bola vydaná v slovenskom aj anglickom jazyku.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Odporúčame