Výberové konanie na lukratívne zamestnanie: TOTO miesto musí radnica obsadiť!

Primátor mesta Pavol Burdiga vyhlásil výberové konanie na pracovnú pozíciu, ktorú mesto potrebuje obsadiť. Čítajte, čo treba spĺňať.

Peter Simon
Ilustračný obrázok k článku Výberové konanie na lukratívne zamestnanie: TOTO miesto musí radnica obsadiť!
Foto: Peter Simon / Zdroj: Dnes24.sk

Primátor mesta Pavol Burdiga vyhlásil výberové konanie na voľnú pracovnú pozíciu. Tou je funkcia konateľa spoločnosti Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava. Ako sme vás nedávno informovali, terajší konateľ Peter Benedikty sa funkcie vzdal. O dôvodoch sa dočítate v spomínanom článku

Poďme sa však vrátiť k ponúkanej pracovnej pozícii. Ako informuje Burdiga, jedná sa o pracovný pomer na dobu neurčitú s nástupom od 1. októbra 2016. Pozor na termín doručenia prihlášok, Ten je stanovený na 15. augusta 2016.

Medzi podmienkami figurujú body ako úplné stredoškolské vzdelanie a prax v masovom médiu minimálne 10 rokov alebo úplné stredoškolské vzdelanie v oblasti zhodnej s predmetom činnosti spoločnosti a prax v masovom médiu (regionálne, lokálne, celonárodné) najmenej 3 roky alebo ukončené vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa v oblasti zhodnej s predmetom činnosti spoločnosti a prax v masovom médiu najmenej 1 rok (regionálne, lokálne, celonárodné). Bezúhonnosť a vodičský preukaz skupiny B.

Vítaná je aktívna znalosť maďarského jazyka a znalosť anglického jazyka.

Ako informuje primátor mesta, prihlášky uchádzačov o miesto musia obsahovať meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu bydliska, tel. kontakt, mailovú adresu. Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – osvedčená fotokópia, profesijný životopis v slovenskom jazyku. Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace). Súhlas na použitie osobných údajov. Chýbať nesmie ani potvrdenie predchádzajúceho zamestnávateľa o zamestnaní, resp. pracovný posudok. Ukážky doterajšej tvorby uchádzača (CD nosič, DVD nosič alebo písomná forma): moderátorská činnosť, redakčná činnosť, publikačná činnosť a audiovizuálna tvorba.

„Uchádzači, ktorí splnia podmienky, postúpia do užšieho výberu, predmetom ktorého bude prezentácia vlastného projektu riadenia spoločnosti. Týmto uchádzačom bude v prípade záujmu v dohodnutom termíne umožnené oboznámiť sa s činnosťou televízneho štúdia a nahliadnuť do nasledovnej dokumentácie spoločnosti,“ uvádza primátor nášho mesta.

Prihlášky zasielajte na adresu: Mestský úrad Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava (na obálku napíšte Výberové konanie: konateľ spoločnosti MTVŠ).

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk