Peter Simon Správy

V Rožňave vám môže zaklopať na dvere neobvyklá návšteva: Prebehne zisťovanie

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2020 vybraných viac ako 230 miest a obcí, medzi nimi aj Rožňava. Do zisťovania je zaradených viac ako 2 600 domácností.

Ilustračný obrázok k článku V Rožňave vám môže zaklopať na dvere neobvyklá návšteva: Prebehne zisťovanie
Foto: Peter Simon / Zdroj: Dnes24.sk

Možno aj k vám príde návšteva a zaklope na dvere. Dopredu preto radšej rátajte s tým, že budete účastní tejto situácie. O čo vlastne pôjde?

Štatistický úrad Slovenskej republiky bude totiž od 9. decembra do 11. januára zisťovať údaje pre štatistiku rodinných účtov.

„Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Účelom štatistického zisťovania je o. i. získať informácie o štruktúre, výške, a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima,“ informovala v správe Zlata Jakubovie, generálna riaditeľka sekcie Štatistický úrad SR v Banskej Bystrici.

Vybrané domácnosti v Rožňave navštívi Zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.

„Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných štatistických údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a ochranu osobných údajov Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“). Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia," doplnila Zlata Jakubovie.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 055/6410 239 – Ing. Eva Modráková, vedúca oddelenia, adresa: Werferova 3, 040 11 Košice.

Sledujte nás aj na našom Facebooku a Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z Rožňavy a okolia.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie