V Rožňave prebehne deratizácia: HARMONOGRAM prác v mestských častiach

Hlodavcom v Rožňave odzvonilo. Poznáme termín jesennej deratizácie. Mesto vykonáva celoplošnú deratizáciu pravidelne.

Peter Simon
Ilustračný obrázok k článku V Rožňave prebehne deratizácia: HARMONOGRAM prác v mestských častiach
Zdroj: TASR

Mesto Rožňava oznamuje občanom mesta, riaditeľom podnikov, inštitúcií, škôl, úradov pôsobiacich na území mesta, že v čase od 15. októbra 2018 do 15. novembra 2018 sa uskutoční celoplošná deratizácia verejných priestranstiev a nehnuteľností vo vlastníctve, resp. správe mesta v roku 2018 ako opatrenie na reguláciu živočíšnych škodcov.

„Prijímanie opatrení zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení vyplýva pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby z ustanovenia zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Podľa zákona o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov obce/mestá pri výkone samosprávy utvárajú a chránia zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce ako aj životné prostredie,“ informuje Tibor Vanyo z mestského úradu v Rožňave.

Počas samotnej deratizácie je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia a riadiť sa pokynmi pracovníkov vykonávajúcich deratizáciu.

Ako dodal, v prípade zistení zvýšeného výskytu hlodavcov je potrebné bezodkladne poskytnúť informácie o ich výskyte a pohybe oprávnenej osobe na číslo 0905 427 921 alebo Mestskému úradu v Rožňave na linke 0917 877 294.

„Za účelom dosiahnutia čo najvyššej účinnosti a čo najlepšieho výsledku deratizácie je vhodné, ak správcovia bytových domov, vodovodných a kanalizačných sietí, tepelných rozvodov svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane zdravia v čo najvyššej možnej miere zosúladia s celoplošnou deratizáciou mesta,“ spresnil Vanyo.

V uvedených dňoch a lokalitách budú prevádzané represívne deratizačné práce rozkladaním požerových nástrah na verejných priestranstvách a nehnuteľností vo vlastníctve, resp. správe mesta. Pozrite si harmonogram.

  • 15. – 16. október – Južná časť mesta od ulíc Štítnická a Košická na juh, Sídlisko STRED
  • 17. – 18. október – Sídlisko JUH, PRI KASÁRŇACH
  • 15. – 16. október – Severná časť mesta od ul. Štítnická a Košická na sever, Sídlisko PODRÁKOŠ, P.J.ŠAFÁRIKA
  • 19. – 22. október – Sídlisko VARGOVE POLE, PRI POTOKU
  • 23. – 24. október – Nadabula, Rožňavská Baňa, Strelnica
  • 25. október až 15. november – Priebežná kontrola a dopĺňanie – celoplošne mesto

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk