Nedeľa 21. júl 2019 Daniel  25 °C
Peter Simon Samospráva

V meste si zvolili predsedov komisií: Toto sú ich mená!

Počas ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva si novozvolení poslanci okrem iného volili aj členov a predsedov jednotlivých komisií. Pozrite sa, kto sa stal predsedom, podpredsedom či členom komisie v Rožňave.

Ilustračný obrázok k článku V meste si zvolili predsedov komisií: Toto sú ich mená!
Foto: Peter Simon / Zdroj: Dnes24.sk

Poslanci mestského zastupiteľstva v Rožňave si nedávno zvolili členov siedmich komisií pôsobiacich pri mestskom zastupiteľstve. Komisie sú tvorené predsedom, podpredsedom, členmi a aj tajomníkom. Počet členov je v niektorých komisiách rozdielny.

Najviac zastúpené sú komisie finančná, podnikateľská a správy mestského majetku na čele s predsedom Jurajom Balázsom a komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu v ktorej čele stojí Árpád Laco. V oboch komisiách je desaťčlenné zastúpenie. Najmenej zastúpená je komisia cestovného ruchu na čele s predsedom Romanom Ocelníkom. Ostatné komisie majú sedem alebo osem členné zloženie.

Kompletný zoznám komisií a mená členov

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií
Predseda: Ľudovít Kossuth
Podpredseda: Ing. Ján Lach
Členovia: Ing. arch. Petr Bischof, Ing. Petr Marko, Erika Szabadosová, Ing. arch. Petr Tešlár, Ing. Nataša Vjesztová
Tajomník: Ing. Miroslav Tomášik

Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku
Predseda: Ing. Juraj Balázs
Podpredseda: Zoltán Beke
Členovia: Bc. Ivan Kuhn, Mgr. Eva Gallová, Árpád Görgei, JUDr. Judita Jakobejová ,Ing. Ondrej Kračún, Rozália Tóthova, Ing. Robert Urbančík
Tajomník: Ing. Erika Leskovjanská

Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu
Predseda: Mgr. Árpád Laco
Podpredseda: Mgr. Eduard Mihók
Členovia: Mgr. Matúš Bischof, Mgr. Miriam Banďošová, Ing. Oskar Lörinc, Mgr. Helena Novotná, Mgr. Dušan Pollák,Hildegarda Támárová, Mgr. Lucia Tóth
Tajomník: Erika Švedová

Komisia sociálna, zdravotná a bytová
Predseda: Mgr. Dionýz Kemény
Podpredseda: Mgr. Eduard Mihók
Členovia: PaedDr. Mikuláš Gregor, Ing. Jozef Kováč, Bc. Henrieta Rusňáková, Mgr. Monika Šeďová, Mgr. Csaba Simon
Tajomník: Mgr. Ľudmila Černická

Komisia ochrany verejného poriadku
Predseda: Petr Džačár
Podpredseda: Roman Ocelník
Členovia: Františk Focko, Mgr. Juraj Halyák, Ing. Robert Hanuštiak, Bartolomej Šturmann, MVDr. Viktor Végsö
Tajomník: Alena Šikúrová

Komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky
Predseda: Roman Ocelník
Podpredseda: Mgr. Milan Capák
Členovia: Ing. Richarda Bachňáka, Cyril Motyka, Ivett Prékop
Tajomník: Ing. Tímea Bodnárová

Komisia MZ na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta
Predseda: Zoltán Beke
Podpredseda: Mgr. Matúš Bischof
Členovia: Ing. Ján Lach, Mgr. Dionýz Kemény, Mgr. Árpád Laco, Mgr. Milan Capák, Mgr. Eduard Mihók
Tajomník: Helena Šujanská

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk