V Dobšinej sa znovu rozšíri kamerový systém: Kde pribudnú nové kamery?

Po realizácii bude mestský kamerový systém aktuálne pozostávať z 12 digitálnych kamier, na ktoré môžu byť pripájané na vybraných miestach ďalšie monitorovacie zariadenia.

Peter Simon
Ilustračný obrázok k článku V Dobšinej sa znovu rozšíri kamerový systém: Kde pribudnú nové kamery?
Zdroj: Dnes24.sk

V záujme zvýšenia bezpečnosti v meste Dobšiná bola podaná žiadosť v zastúpení Mestskej polície prostredníctvom výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na financovanie projektov v rámci prevencie kriminality aj na území mesta Dobšiná.

Prvotnú žiadosť Mesto Dobšiná podalo už v januári 2018, pričom projekt s názvom „Rozšírenie monitorovacieho územia v meste Dobšiná a výmena analógových kamier“ zahŕňal jednak rozšírenie kamerového systému s umiestnením na uliciach Zimnej a Cintorínskej s pokrytím prístupových ciest na miestny cintorín, no projekt rátal aj s pokrytím parku na ulici SNP a križovatky ulíc Nová, Záhradná a Hronská.

V spomínanom projekte sa rátalo aj s výmenou existujúcich analógových kamier za digitálne. Celková investícia realizácie sa predpokladala vo výške 21 500 eur.

Mesto Dobšiná bolo v podaní žiadosti o finančný príspevok úspešné, no v upravenej výške dotácie, kde celková investícia na realizáciu bola schválená vo výške 6 254 eur.. Z tohto objemu finančných prostriedkov dotácia tvorí 5 000 eur a vlastné prostriedky mesta Dobšiná vo výške 1 254 eur. „Museli sme sa rozhodnúť čo za tieto poskytnuté finančné prostriedky sme schopní urobiť. Vzhľadom na to, že máme v súčasnej dobe monitorovanú smerom od námestia spodnú časť mesta, rozhodli sme sa rozšíriť kamerový systém na hornú časť Dobšinej, kde umiestnime nové kamery, konkrétne na križovatku ulíc Nová, Partizánska a Hronská. Vymeníme zároveň dve najstaršie analógové kamery umiestnené na námestí na budove kultúrneho domu a kameru na ulici SNP osadenú na budove materskej školy,“ povedal pre mestodobsina.sk Michal Gergoš, náčelník Mestskej polície mesta Dobšiná.

Mestská polícia v Dobšinej rozšírením kamerového systému v budúcnosti pokryje hustejšie aj hornú časť mesta (západne), kde sa týmto rozšírením systému otvorí aj možnosť pripájať ďalšie kamery do plánovaných lokalít na území mesta Dobšiná, kde je predpoklad výskytu protiprávneho konania občanov. „Následne máme po realizácii tejto etapy projektu v pláne pokryť aj park na ulici SNP, kde sa realizovala výstavba dopravného ihriska. Na realizáciu tejto časti budeme musieť použiť vlastné prostriedky mesta, ktoré už sú zahrnuté v rámci schváleného rozpočtu na rok 2019,“ dodal pre mestodobsina.sk Michal Gergoš.

Po realizácii bude mestský kamerový systém aktuálne pozostávať z 12 digitálnych kamier, na ktoré môžu byť pripájané na vybraných miestach ďalšie monitorovacie zariadenia.

Foto: ilustračné

Zdroj: mestodobsina.sk

Zdroj: Dnes24.sk