ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ č.4/2011-2012

Prinášame vám úradnú správu, UPOZORNENIE PRE R a DZ ObFZ a na začiatok II.triedy.

Radka Deckerová

ZO ZASADNUTIA ŠTK DŇA 17.8.2011 : ŠTK schvaľuje výsledky 1.tr./ 2. kolo/ zo dňa 14.8.2011 : Bohúňovo-Dlhá Ves 0:1 Rož.Bystré-Hrhov 8:1 Rudná-Drnava 2:2 Jablonov-Vyš.Slaná 2:4 Vlachovo-FK Brzotín 0:3 Krh.D.Lúka-Betliar 6:2

ŠTK oznamuje, že súťaž st. žiakov začína 2. kolom dňa 20.8.2011 okrem schválených výnimiek. l. kolo st.žiakov sa odohrá dňa 24.8.2011/ streda/ o 17.00 hod. ŠTK oznamuje, že zo súťaže st.žiakov vystúpilo družstvo FK Baník Drnava.

ŠTK oznamuje FK v kategórii st.žiakov UHČ prihlásených družstiev : Baník Štítnik / sobota o 10.30 hod./ Rož.Bystré / sobota UHČ/ihrisko Rož.Bystré MFK Dobšiná / sobota v UHČ/ Papiereń Slavošovce/ sobota o 13.00 hod./ Krh.Dl.Lúka / nedeľa o 10.30 hod./ Dlhá Ves / sobota v UHČ/ Gem.Poloma/ nedeľa o 10.30 hod./ Družba Čoltovo/sobota v UHČ/ FK Lipovník / nedeľa 10.00 hod. na ihrisku v Drnave/ SP MFK Rva“B“/ nedeľa o 10.30 hod. Sokol Bohúňovo / sobota v UHČ/ na ihrisku v Plešivci Krh.Podhradie/ sobota o 10.30 hod./

ŠTK upozorňuje FK, že ÚS ObFZ vychádzajú na web.stránkach : www.obfzroznava.sk / cez google/ www.roznava24.sk www.infofutbalrv.webnode.sk

Tieto ÚS ObFZ sú pre FK záväzné !!! ŠTK vyzýva mužstvá II.tr. / Dedinky,Plešivec,SP MFK Rva“B“,Ml.Brzo­tín,FK Honce/ na predloženie a potvrdenie súpisiek pred novým súť.roč.2011–2012.

ZO ZASADNUTIA DK DŇA 17.8. 2011 : HRÁČI NAPOMÍNANÍ-I. TRIEDA : Roman Doboš-Bohúňovo, Marian Dusza-Dlhá Ves, Attila Labina-Dlhá Ves, Gabriel Béke-Dlhá Ves, Norbert Bukovič-Drnava, Miroslav Mázik-Drnava, Alexander Polyak-FK Brzotín, Zoran Zdechovan-Betliar, Juraj Kelíšek-Betliar, Milan Fifík-Vyš.Slaná, Ondrej Valko-Krišťák-Vyš.Slaná,Alfonz Vislay-Jablonov, Jozef Parditka-Krh.D.Lúka, Matej Šivec-Vlachovo, Milan Gallo-rudná, Roland Kováč-Rudná, Marek Deméň-Rudná, Ján Urban ml.-Rož.Bystré.

HRÁČI VYLÚČENÍ : Juraj Kelíšek-Betliar / 2 zápasy nepodmienečne I/4-a Vladimír Kováč-Betliar / 6 zápasy nepodmienečne I/3-b DK vyzýva FK Brzotín o úhradu pokuty 30+7 Euro do 23.8.2011 pod discipl. následkami zastavenia činnosti. DK vyzýva FK Baník Rakovnica na vyplatenie pokuty 40 Euro pre Sokol Bohúňovo/ nevycestovanie na zápas v súť.roč. 2010–2011./ najneskoršie do 23.8.2011 pod discipl. následkami zastavenia činnosti.

UPOZORNENIE PRE R a DZ ObFZ : KR ObFZ žiadá všetkých R a DZ, aby v nasledujúcom kole /21.8.2011/ uviedli v zápisoch R a DZ : a/ stav hracích plôch b/ kvalitu a vybavenosť soc. priestorov, šatní c/ mailovú adresu, kde ím možno posielať delegovanie R a DZ, resp. prípadné zmeny v delegovaní KR ObFZ upozorňuje R a DZ, že zápis o stretnutí je potrebné vyplňovať štvormo / počítačom, alebo tlačeným paličkovým písmom/.

II.trieda štartuje 21.8.2011 Dňa 21.8.2011 štartuje 1. kolom nový súť.roč. v II.tr. okresných majstrovstiev. ŠTK posúdila žiadosti o zmeny UHČ,ktoré schválila. Pre lepšiu informovanosť klubov prinášame UHČ klubov II.tr. : Lok. Dedinky / nedeľa UHČ/ Baník Rakovnica / nedeľa UHČ/ FK Plešivec / nedeľa UHČ/ SP MFK Rva“B“/ sobota UHČ v Nadabulej/ FC Kečovo/ nedeľa UHČ/ Družba Čoltovo/ nedeľa o 10.30 hod./ Ml.Jovice/ nedeľa UHČ/ Baník Štítnik / nedeľa UHČ/ Nižná Slaná / nedeľa o 10.30 hod./ Sokol Pača / nedeľa UHČ/ Ml.Brzotín / nedeľa UHČ/ FK Honce / nedeľa UHČ/

ŠTK upozorňuje FK II.tr., že v novom Rozpise súťaží ObFZ 2011–2012 sú pôvodné termíny zápasov uvedené v sobotu, nakoľko pôvodne bol pre II.tr. schválený UHČ v sobotu, ale na základe žiadostí je pri účastníkoch II.tr.v Rozpise ObFZ uvedený nový UHČ.

Tento článok nie je možné komentovať.