Pondelok 22. júl 2019 Magdaléna  25 °C
Peter Simon Samospráva

Ucelený PREHĽAD pre Rožňavčanov k voľbám: Zoznam všetkých volebných okrskov a miestností

V sobotu 15. novembra rozhodujeme o poslancoch a primátorovi, ktorí budú viesť Rožňavu počas nasledujúcich štyroch rokov. Ak ste rozhodnutí odovzdať svoj hlas, pozrite si, kde tak môžete urobiť. Všetky volebné miestnosti otvoria svoje brány o 7:00 a čas prísť voliť máte do 20:00.

Ilustračný obrázok k článku Ucelený PREHĽAD pre Rožňavčanov k voľbám: Zoznam všetkých volebných okrskov a miestností
Foto: Peter Simon / Zdroj: Dnes24.sk

Volebný obvod č. 1 – volí sa 7 poslancov

Okrsok : 001
Miestnosť: Reformovaná cirkevná škola, Ul. Kozmonautov č. 2, voliči s trvalým pobytom na ulici: Dovčíkova, Kozmonautov, Krásnohorská, Ružová, Sama Tomášika, Slnečná, Vitéz kert.

Okrsok : 002
Miestnosť: Základná škola Ul. J. Á. Komenského č. 5, voliči s trvalým pobytom na ulici: Banícka, Cintorínska, Hornocintorínska, Hrnčiarska, Huta, Jána Brocku, Jasná, Juraja Marikovszkého, Klobučnícka, Krátka, Kúpeľná, Majerská, Martina Kukučína, Podrákošská, Skalná, Splavná, Strmá, Útulná.

Okrsok : 003
Miestnosť: Základná škola, Ul. J. Á. Komenského č. 5, voliči s trvalým pobytom na ulici: Čučmianska dlhá, J.A. Komenského, Lesná.

Okrsok : 004
Miestnosť: Základná škola, Ul. J. Á. Komenského č. 5, voliči s trvalým pobytom na ulici: Čučmianska, Sama Czabána.

Okrsok : 005
Miestnosť: Sobášna sieň, Ul. akademika Hronca 9, voliči s trvalým pobytom na ulici: Akademika Hronca, Alej Antona Kissa, Betliarska, Cyrila a Metoda, Janka Kráľa, Kósu–Schoppera, Kvetná, Lipová, Námestie 1. mája, Námestie baníkov, Normová, Pod Kalváriou, Šafárikova od č. 1 do č. 15 nepárne a od č. 2 do č. 22 párne, Špitálska, Tichá, Tlačiarenská, Záhradnícka, Zeleného stromu.

Okrsok : 006
Miestnosť: Základná škola, Zlatá ul. č. 2, voliči s trvalým pobytom na ulici: Mierová, Zlatá.

Okrsok : 007
Miestnosť: Základná škola, Zlatá ul. č. 2, voliči s trvalým pobytom na ulici: Hviezdoslavova, Jarná, Letná, Strelnica, Štítnická, Vajanského, Železničná.

Okrsok : 009
Miestnosť: Mestský úrad, Šafárikova ul. č. 29, voliči s trvalým pobytom na ulici: Malá, Šafárikova od č. 17 nepárne a od č. 50 párne až do konca ulice, občania s trvalým pobytom „mesto Rožňava“.

Okrsok : 017 Miestnosť: Bývalý závodný klub ŽB, Rožňavská Baňa č. 166, voliči s trvalým pobytom: v časti mesta Rožňavská Baňa.

Okrsok: 018 Miestnosť: Klub dôchodcov, Nadabula č. 176, voliči s trvalým pobytom: v mestskej časti Nadabula.

Volebný obvod č. 2 – volí sa 6 poslancov

Okrsok : 008
Miestnosť: Základná škola, Ul. pionierov č. 1, voliči s trvalým pobytom na ulici: Budovateľská, Chalupkova, Jozefa Mikulíka, Pionierov, Šípková.

Okrsok : 010
Miestnosť: Základná škola, Ul. pionierov č. 1,voliči s trvalým pobytom na ulici: Kolomana Tichyho, Košická, Páterová, Pavla Dobšinského, Rumunská.

Okrsok : 011
Miestnosť: Základná škola , Ul. pionierov č. 1,voliči s trvalým pobytom na ulici: 29. augusta, 9. mája, Bočná, Ernesta Rótha, Františky Andrássyovej, Garbiarska, Gemerská, Južná, Kasárenská, Laca Novomeského, Tehelná.

Okrsok : 012 Miestnosť: DOS – malometrážne byty, Jovická č. 66, voliči s trvalým pobytom na ulici: Andreja Cházára, Jovická, M.R. Štefánika, Okružná, Východná, Zoltána Fábryho.

Okrsok : 013
Miestnosť: Podnikateľský inkubátor, Zakarpatská č. 19, voliči s trvalým pobytom na ulici: Kyjevská (okrem č. 1, 3, 5, 7 ).

Okrsok : 014
Miestnosť: Podnikateľský inkubátor, Zakarpatská č. 19, voliči s trvalým pobytom na ulici: Edelényska č. 1 – 16 a č. 46 – 56, Dúhová.

Okrsok : 015 Miestnosť: Základná škola, Zakarpatská č. 24, voliči s trvalým pobytom na ulici: Zakarpatská.

Okrsok : 016
Miestnosť: Základná škola, Zakarpatská č. 24, voliči s trvalým pobytom na ulici: Edelényska č. 18 – 44 párne a č. 29 – 31 nepárne, Kyjevská 1, 3, 5, 7.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk