Peter Simon Správy

To je ale suma! Na daniach dlžia Rožňavčania státisíce

Mesto Rožňava na svojej oficiálnej stránke každoročne uverejňuje kompletný zoznam daňových dlžníkov. Figurujú v ňom fyzické aj právnické osoby. Dlžná suma predstavuje poriadny balík peňazí.

Ilustračný obrázok k článku To je ale suma! Na daniach dlžia Rožňavčania státisíce
Foto: Peter Simon / Zdroj: Dnes24.sk

Mesto Rožňava na svojej oficiálnej stránke každoročne uverejňuje kompletný zoznam daňových dlžníkov. Figurujú v ňom fyzické aj právnické osoby.

Nás zaujímala čiastka, ktorá chýba mestu od obyvateľov. Ako informovala Andrea Beshirová z úseku miestnych daní, zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.decembru predchádzajúceho roka Mesto Rožňava zverejňuje v súlade so zákonom o správe daní daňový poriadok a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

„Podľa tohto ustanovenia mesto môže v prvom polroku bežného roka zverejniť zoznam daňových dlžníkov, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1600 eur,“ uviedla pre náš web Beshirová.

Rožňavčania dlžia mestu k poslednému dňu uplynulého roka dokopy až 1 141 398,88 eur. Z toho nedoplatky exekučne vymáhané spolu 721 807,96 eur. V zozname figuruje na prvom mieste poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, následne daň z nehnuteľností.

„Mesto Rožňava nedoplatky vymáha najmä prostredníctvom externých exekútorov, v súlade zákona v znení neskorších predpisov. Nedoplatky sú taktiež vymáhané prihlasovaním do dražieb, do konkurzného a reštrukturali­začného konania,“ dodala pre náš web Andrea Beshirová.

Pozrite si rozpis dlžných peňazí k 31.12.2018 v preh­ľadnej tabuľke.

Druh dane Pohľadávka k 31.12.2018 Z toho nedoplatky exekučne vymáhané
Daň z nehnuteľností 349 130,93 € 173 257,49 €
Poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady 742 385,76 € 520 815,19 €
Daň za psa 13 344,17 € 8 466,48 €
Daň za užívanie verejného priestranstva 13 247,25 € 5 686,98 €
Daň za ubytovanie 6 864,97 € 5 226,29 €
Daň za predajné automaty –229,40 €
Daň za nevýherné hracie prístroje 662,71 € 336,51 €
Poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov 15 848,78 € 7 875,31 €
Poplatok z reklamy 143,71 € 143,71 €
Spolu 1 141 398,88 € 721 807,96 €

(Položka u dane za predajné automaty je mínusová, t. j. je preplatkom).

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie