Peter Simon Správy

Taktické cvičenie dobrovoľných hasičov z nášho okresu: Zasahovali pri lesnom požiari, FOTO

V katastrálnom území obce Slavošovce v časti tzv. "Židlová“ sa uskutočnilo okresné taktické cvičenie Dobrovoľných hasičských zborov obcí okresu Rožňava.

Ilustračný obrázok k článku Taktické cvičenie dobrovoľných hasičov z nášho okresu: Zasahovali pri lesnom požiari, FOTO
22
Galéria

Cvičenie sa uskutočnilo vo štvrtok, 29. augusta 2019 a námetom cvičenia bola likvidácia rozsiahleho požiaru lesného porastu.

Ako informovali hasiči, cieľom tohto cvičenia bolo preveriť pripravenosť hasičských zborov na takúto mimoriadnu udalosť, akcieschopnosť hasičskej techniky, preverenie spolupráce medzi jednotlivými skupinami hasičských jednotiek a v neposlednom rade, odborné znalosti, skúsenosti a prácu veliteľov zásahových úsekov a samotného veliteľa zásahu.

Priebeh cvičenia

V čase 10:00 hod. bol na operačné pracovisko nahlásený požiar v už spomínanej lokalite. Na miesto udalosti bola vyslaná miestna jednotka obce Slavošovce s dvomi cisternovými automobilovými striekačkami (CAS) a ako podpora im v prvom slede bola vyslaná posila DHZO Plešivec, Silica, Vlachovo, Rejdová a Vyšná Slaná s CAS.

Veliteľ Zásahu už počas jazdy na miesto udalosti zistil, že sa jedná o rozsiahly požiar a povoláva si na miesto udalosti ďalšie jednotky. Na mieste udalosti vytvoril 4 zásahové úseky a to úsek č.1 s došlou CAS technikou so severnej strany pre zamedzenie šírenia požiaru a jeho likvidáciu a poveril Veliteľa J. Lindáka z DHZO Slavošovce riadením tohto úseku.

Fotky z cvičenia nájdete v našej galérii.

Následne nariadil vytvoriť úsek č. 2 z južnej a východnej strany obchvatom z DHZO Kunová Teplica, Ochtiná, Rudná a Čierna Lehota a to diaľkovou dopravou vody tzv. "zo stroja do stroja“ z miestneho vodného zdroja potoka a velením na danom úseku bol poverený R. Kováč z DHZO Plešivec. Súbežne nariadil vytvorenie 3. zásahového úseku z južnej a západnej strany DHZO Lúčka, Gemerská Poloma a Jablonov nad Turňou takým istým spôsobom a úlohy veliteľa úseku sa zhostil Š. Hronec z DHZ Vlachovo.

Na vodnom zdroji bol vytvorený 4. zásahový úsek pre zásobovanie všetkých jednotiek vodou, kedy DHZO Rožňava a Jelšava zásobovala vodou úsek č. 2 DHZO Lúčka úsek č. 3 DHZO Hrhov bol poverený vytvorením tzv. obrany a to krytím vodnými prúdmi pre zamedzenie šírenia požiaru k tomu vodnému zdroju. Úlohou veliteľa zásahového úseku bol poverený P. Maté. Celému cvičeniu a veliteľom zásahu bol F. Revúcky veliteľ DHZO Slavošovce, ktorý spracoval toto taktické cvičenie a vytvoril scenár podľa miestnych podmienok a toto celé cvičenie spolu z členmi miestnej hasičskej jednotky aj pripravil.

Cvičenie dopadlo podľa očakávaní

Cele cvičenie bolo ukončené v priebehu 1,5 hodiny od oznámenia udalosti. „Celé cvičenie dopadlo na výbornú, veľmi dobre sme si precvičili spoluprácu medzi jednotlivými hasičskými zbormi a aj samotnú improvizáciu veliteľov na jednotlivých úsekoch na miestach udalosti. Môžem konštatovať, že takéto cvičenia sú prínosom pre zvyšovanie odbornej znalosti a skúseností pri takýchto udalostiach, čim vieme byť nápomocný našim kolegom z Hasičského a záchranného zboru pri reálny udalostiach. Ministerstvo vnútra, prezídium HaZZ a DPO SR do dobrovoľníkov investuje nemalé finančné prostriedky, čo je vidieť aj na výstroji a novej zásahovej technike zborov. Mi im na oplátku dobrovoľne poskytujeme pomoc, pri mimoriadnych udalostiach, záchrane životov a majetku našich spoluobčanov,“ uviedol po cvičení veliteľ zásahu Filip Revúcky z DHZO Slavošovce.

Ako na záver doplnil, touto cestou ďakuje p. R. Pažitkovi a Lesnému družstvu Slavošovce za poskytnutie priestoru na toto cvičenie, ako aj obci Slavošovce za finančnú podporu a zabezpečenie stravy pre zasahujúce jednotky a závodu SHP Slavošovce za vecnú pomoc.

Obrazom: Okresné taktické cvičenie Dobrovoľných hasičských zborov
22
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie