Študenti Strednej odbornej školy technickej v galérii: Niektorí maľovali a iní zas fotili

Žiaci si po prehliadke posadali na stoličky a podľa vlastného výberu kreslili z jednotlivých obrazov vlastné koláže. Ďalší sa venovali foteniu.

Peter Simon

V utorok, 13. marca 2018 bol pre štvrtákov prvý maturitný deň, ale u žiakov II. B sa formoval vzťah k výtvarnému umeniu.

Budúci digitálni grafici pod vedením Mgr. Richarda Krona zorganizovali návštevu galérie na námestí Baníkov v Rožňave, kde mohli vidieť tvorbu umelcov – členov výtvarnej sekcie Občianskeho združenia Rovás.

Ako informuje stránka školy, na poschodí objektu sa bolo veru v čom kochať. Nachádzali sa tu olejomaľby, kresby a rôzne diela vyhotovené z dreva a bronzu.

„Žiaci si po prehliadke posadali na stoličky a podľa vlastného výberu kreslili z jednotlivých obrazov vlastné koláže. Ďalší sa venovali fotografovaniu vystavených diel a seba navzájom. Ich úlohou bude následné vytvorenie plagátov k danému podujatiu v niektorom z grafických programov, kde skombinujú umelecké diela s vlastnou činnosťou v galérii aj so svojimi postojmi a gestami,“ píše sa na stránke školy.

Z galérie odchádzalo 20 žiakov so zaujímavými tvorbami, ktoré sú vystavené na nástenke školy, SOU technická, Hviezdoslavova 5 v Rožňave.

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame