Správy

Skvost Gemera: Hrušovská jaskyňa patrí medzi najkrajšie

Poklad na ktorý môžeme byť právom hrdí. Jaskyňa, ktorá nie je sprístupnená je súčasťou prírodnej rezervácie Hrušovská lesostep južne pod vrchom Hradisko.

Ilustračný obrázok k článku Skvost Gemera: Hrušovská jaskyňa patrí medzi najkrajšie
Zdroj: slovensky-kras.eu

Krásne podzemné priestory boli objavené v roku 1978. Následne sa v roku 1995 spolu s ďalšími pamiatkami stala súčasťou Svetového dedičstva UNESCO pod názvom jaskyne Slovenského krasu a Aggteleckého krasu. O rok neskôr ju vyhlásili za národnú prírodnú rezerváciu.

Len pre vyvolených

Hrušovská jaskyňa ukrýva množstvo krás, ktoré však zazrú len vyvolení, keďže nie je sprístupnená.

Keďže je tu 5.stupeň ochrany platí tu zákaz pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce.

Podľa webu Správy slovenských jaskýň, je situovaná na východnom úpätí Silickej planiny pri obci Hrušov. Jaskyňu objavili R. Boroš a T. Lazár v roku 1978. „Do podzemia prenikli cez hornú chodbu vyvieračky Eveteš, ktorá býva občasne zaplavovaná. Výverovú jaskyňu vytvoril podzemný vodný tok v druhohorných strednotriasových svetlých wettersteinských vápencoch silického príkrovu v troch vývojových úrovniach. Jaskyňu tvoria prevažne riečne modelované chodby, ktoré miestami prechádzajú do menších siení i väčších rútivých dómov. Známa dĺžka jaskyne je 780 m, avšak nevylučuje sa jej ďalšie pokračovanie,“ píšu odborníci.

Unikátna výzdoba aj osídlenie

Stránka uvádza, že z bohatej sintrovej výplne sú pozoruhodné najmä excentrické veľkokryštalické útvary kalcitu, ako aj z podlahy vyrastajúci mohutný sintrový štít. Zastúpené sú aj stalaktity, stalagmity, sintrové záclony a iné rozličné náteky. Na podzemnom vodnom toku sú miestami kaskády a vodopády.

Unikátom je aj zložene takzvaných obyvateľov týchto podzemných priestorov. Z bezstavovcov sa tam nachádza vzácna endemická forma jaskynného chrobáka Duvalius bokori gellidus, známa len zo Silickej planiny Slovenského krasu. Hrušovská jaskyňa má jedinečnú kvapľovú výzdobu, ktorá podľa viacerých jaskyniarov z Rožňavy patrí medzi najkrajšie v celej Európe. Je neprístupná pre verejnosť a na území NPP platí 5. stupeň ochrany a do jaskyne je vstup prísne zakázaný pod hrozbou vysokej pokuty.

Chcete okrem regionálnych správ dostávať dôležité aktuálne informácie? Nájdete nás aj na FB Dnes24.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie