Školy informovali o svojich možnostiach: Ako si vybrať tu správnu, aby ste neskončili na úrade prace?

Základnou myšlienkou bolo informovať žiakov základných škôl a ich zákonných zástupcov o možnostiach štúdia na stredných školách v okrese, o novozaradených odboroch pre budúci školský rok, o perspektívnych odboroch, pri ktorých zamestnávateľ garantuje možnosť zamestnať sa.

Peter Simon
Ilustračný obrázok k článku Školy informovali o svojich možnostiach: Ako si vybrať tu správnu, aby ste neskončili na úrade prace?
Foto: Peter Simon / Zdroj: Dnes24.sk

Košický samosprávny kraj, mesto Rožňava a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava zorganizovali aj v tomto roku podujatie pre žiakov základných škôl, ich rodičov, verejnosť a zamestnávateľov pod názvom „Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu.“ Žiaci základných škôl sa včera mohli na vlastné oči presvedčiť, čo ich preferovaná stredná škola aj reálne ponúka. V estrádnej sále OKC Rožňava sa od ranných hodín konala prezentácia azda všetkých stredných škol v Rožňave a Dobšine,j no nechýbali ani školy z Košíc.

Po úvodných slovách organizátorov sa žiaci, učitelia, ale aj rodičia rozpŕchli po jednotlivých stanovištiach stredných škôl, kde si mohli na vlastnej koži vyskúšať niektoré úkony, ktoré sa na školách vyučujú. Mladých chlapcov zaujali skôr školy technického zamerania a dievčatá skôr typu Obchodná Akadémia, Gymnázium, Stredná zdravotnícka škola či Hotelová Akadémia. No našli sa aj nadšenci odboru zverolekár, ktorý ponúkala stredná veterinárna škola z Koších.

Súčasťou podujatia bol workshop „Burza informácií – Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu“ za účasti predstaviteľov Košického samosprávneho kraja, mesta Rožňava, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava, zamestnávateľov, riaditeľov a výchovných poradcov základných a stredných škôl. „V rámci tohto podujatia sme uskutočnili aj také pracovné stretnutie riaditeľov škôl a výchovných poradcov, kde sme si vymenili názory na spôsob, ako by sme mali nasmerovať žiakov do jednotlivých stredných škol,“ povedal jeden z organizátorov Viktor Baláž.

„Úrad práce víta každú takúto akciu, kde sa môžu odprezentovať jednotlivé školy. Je to záujem, aby si žiaci správne vybrali a po ukončení strednej školy sa ich dostalo čím menej do evidencie úradu práce. Štatistika nezamestnanosti samozrejme aj v okrese klesá, no zavisí to od investorov a firiem, ktoré sa do okresu dostávajú,“ dodal riaditeľ ÚPSVaR v Rožňave Mikuláš Gregor.

Zdroj: Dnes24.sk