Rožňavu čaká v novom roku niekoľko investícií: Čo všetko sa má v meste zmeniť?

Informácie z mestského úradu načrtli plány rožňavskej radnice na tento rok. Čítajte, čo sa bude v našom mestečku riešiť.

Peter Simon
Ilustračný obrázok k článku Rožňavu čaká v novom roku niekoľko investícií: Čo všetko sa má v meste zmeniť?
Foto: Peter Simon / Zdroj: Dnes24.sk

Hospodárenie mesta

Ako náš web informovala Klára Leskovjanská, vedúca odboru finančného, miestnych daní a poplatkov, mesto Rožňava rok 2017 ukončilo nasledovne. Príjmy spolu 15 565 153 eur, výdavky 14 800 848 eur. Výsledok hospodárenia je 764 305 eur, ktorý bude upravený pri predložení záverečného účtu mesta za rok 2017.

„Rozpočet mesta na roky 2018 – 2020 je v prípravnej fáze, schvaľovaný by mal byť najskôr na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 22. februára 2018. Mesto plánuje príjmy aj výdavky vo výške 16 703 eur, t.j. vyrovnaný rozpočet . V rozpočte sú po prvýkrát naplánované aj výdavky na realizáciu participatívneho rozpočtu (PP). V prípade, že v priebehu roku dôjde k nejakým zmenám, budú tieto zmeny zahrnuté aj do rozpočtu,“ upresnila Leskovjanská.

Budovať sa bude aj chodník smerom na Rudnú

Pre rok 2018 mesto plánuje kapitálové výdavky v sume 1 045 469 eur. Krytie bude zabezpečené z dotácie (na rekonštrukciu MŠ Vajanského), z vlastných zdrojov a z bankového úveru. „V rozpočte sú plánované výdavky na kúpu pozemkov, na zabezpečenie informačného systému samosprávy, na prípravnú a projektovú dokumentáciu, na rekonštrukciu majetku mesta – budova MŠ Vajanského, na vybudovanie chodníka, na úhradu 1. splátky kúpy multifunkčného auta pre potreby Technických služieb mesta Rožňava,“ povedala Klára Leskovjanská.

Výdavky v číslach

 • MŠ Vajanského – rekonštrukcia – 503 553 eur
 • Výstavba chodníka Štítnická – smer Rudná – 87 000 eur
 • Rekon. bývalej budovy MŠ – Nadabula – 150 000 eur
 • Kamerový systém – doplnenie – 5 000 eur
 • Strojné investície,autá – 45 880 eur
 • Spoluúčasť na projektoch – 51 310 eur
 • Nákup pozemkov – 80 000 eur
 • Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií – 48 000 eur
 • Nákup zariadení – 16 000 eur
 • Prípravná a projektová dokumentácia – 52 286
 • Aktualizácia územného plánu – 5 000 eur
 • Stavebný dozor a VO – 1 440 eur

Aj parkovanie na Juhu

„V súčasnosti je pripravený aj návrh štatútu PP, v ktorom sa uvádza, že občania budú rozhodovať okrem projektov, ktoré sami predložia, aj o určitých opravách chodníkov a ciest aj o niektorých investičných akciách pre budúce rozpočtové obdobie. Do toho je zahrnuté aj parkovanie na Juhu,“ dodala na záver Leskovjanská.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame