Rožňavskí rodičia budúcich prvákov zbystrite: Termíny zápisov škola po skole

Zápis budúcich prvákov sa blíži. Naštudujte si dôležité informácie o tom, ako bude prebiehať v Rožňave.

Peter Simon
Ilustračný obrázok k článku Rožňavskí rodičia budúcich prvákov zbystrite: Termíny zápisov škola po skole
Zdroj: TASR

Ak máte doma budúceho prváčika, nasledujúcim riadkom venujte pozornosť. V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rožňava sú 4 školy, a to ZŠ Ulica pionierov 1, ZŠ Zlatá 2, ZŠ akademika Jura Hronca, Zakarpatská 12, Spojená škola, Komenského 5.

Ako uviedla pre náš web vedúca odboru školstva v našom meste Janka Mičudová, na zasadnutí MZ dňa 22. februára 2018 bolo schválené VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ, a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Rožňava na rok 2018.

Zápis má zo zákona prebiehať od 1. apríla do konca apríla. Naši riaditelia si stanovili zápis nasledovne.

  • ZŠ Ulica pionierov od 3. 4. 2018 do 6. 4. 2018, doniesť si treba rodný list dieťaťa alebo jeho kópiu, občiansky preukaz zákonného zástupcu, (poplatok 7 eur) za sadu zošitov a písaniek
  • ZŠ Zlatá od 3. 4. 2018 do 10. 4. 2018, doniesť si treba rodný list dieťaťa alebo jeho kópiu, občiansky preukaz zákonného zástupcu,

    (poplatok 5 eur) za sadu zošitov a písaniek

  • ZŠ Zakarpatská od 4. 4. 2018 do 11. 4. 2018, doniesť si treba rodný list dieťaťa alebo jeho kópiu, občiansky preukaz zákonného zástupcu, (poplatok nevyberajú)
  • Spojená škola zápis je celý mesiac od 1. 4. 2018 do 30. 4. 2018, doniesť si treba rodný list dieťaťa alebo jeho kópiu, občiansky preukaz zákonného zástupcu, (poplatok nevyberajú)

Rozdelenie školských obvodov:

  • 1. Školský obvod – Základná škola Zoltána Fábryho s vyučovacím jazykom maďarským – Fábry Zoltán Alapiskola, J. A. Komenského 5, Rožňava – Rozsnyó, ako organizačná zložka Spojenej školy J. A. Komenského 5, Rožňava je tvorený ulicami: Školský obvod tvorí celé územie mesta Rožňava. Žiaci sú prijímaní na základe slobodného rozhodnutia zákonných zástupcov.
  • 2. Školský obvod – Základná škola Zlatá 2, Rožňava je tvorený ulicami: Akademika Hronca, Alej A. Kissa, Betliarska, Cyrila a Metoda, Čučmianska Dlhá, Hviezdoslavova, Janka Kráľa, Jarná, Kósu-Schoppera, Kvetná, Lesná, Letná, Lipová, Mierová, Námestie 1. mája, Námestie baníkov, Normová, Pod Kalváriou, Strelnica, Šafárikova – nepárne čísla do č. 13, Šafárikova – párne čísla do č. 18, Šafárikova – párne čísla od č. 52, Špitálska, Štítnicka, Tichá, Tlačiarenská, Vajanského, Zeleného stromu, Zlatá, Železničná,m.č. Nadabula, m.č. Rožňavská Baňa.
  • 3. Školský obvod – Základná škola Ulica pionierov 1, Rožňava je tvorený ulicami: Banícka, Budovateľská, Čučmianska, Dovčíková, Ernesta Rótha, Hrnčiarska, Chalupkova, J.A.Komenského, J. Brocku, J. Marikovszkého, J. Mikulíka, Jasná, Jovická, Košická, Kozmonautov, Krasnohorská, Kúpeľná, Majerská, Malá, Medzimlynská, M. Kukučína, Okružná, Páterová, P. Dobšinského – nepárne čísla do č. 39, P. Dobšinského – párne čísla do č. 40, Pionierov, Rumunská, Ružová, Sama Czabana, Sama Tomášika, Slnečná, Šafárikova – nepárne čísla od č. 15 do č. 71, Šafárikova – párne čísla od č. 20 do č. 50, Šípková, Útulná, Vitéz Kert, Záhradnícka.
  • 4. Školský obvod – Základná škola akademika Jura Hronca, Zakarpatská 12, Rožňava je tvorený ulicami: 9. mája, 29. augusta, Alej Jána Pavla II., Andreja Cházára, Bočná, Cintorínska, Dúhová, Edelényska, Františky Andrássyovej, Garbiarska, Gemerská, Hornocintorínska, Južná, Kasárenská, Klobučnícka, Kolomana Tichyho, Krátka, Kyjevská, L. Novomeského, M.R.Štefánika, P. Dobšinského – nepárne čísla od č. 41, P. Dobšinského – párne čísla od č. 42, Podrákošská, Skalná, Splavná, Strmá, Šafárikova – nepárne čísla od č.73, Tehelná, Východná, Zakarpatská, Zoltána Fábryho.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame