Peter Simon Správy

Rožňavskí poslanci zasadnú za rokovací stôl: Toto je na programe

Už onedlho sa uskutoční pracovné stretnutie poslancov Mestského zastupiteľstva a primátora. Na programe bude niekoľko zaujímavých bodov. Pozrite si, o čom sa bude rokovať a hlasovať!

Ilustračný obrázok k článku Rožňavskí poslanci zasadnú za rokovací stôl: Toto je na programe
Foto: Peter Simon / Zdroj: Dnes24.sk

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva zvoláva primátor mesta Michal Domik na 12. júla 2019 so začiatkom od 9:00 hod. Na programe bude aj niekoľko dôležitých bodov a nebude chýbať ani diskusia. Pozrite si všetky body, ktoré poslancov na zasadnutí čakajú.

Bod – Diskusia občanov sa zaraďuje do programu rokovania mestského zastupiteľstva medzi 13:00 hod. – 13:30 hod.

Program:

 • 1. Otvorenie
 • 2. Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave
 • 3. Harmonogram zasadnutí orgánov mesta Rožňava v roku 2019 – zmena
 • 4. VZN mesta Rožňava o školských obvodoch v meste Rožňava a o spoločných školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava – návrh na zmeny a doplnenie
 • 5. VZN o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev – návrh na doplnenie
 • 6. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi – návrh na zmeny a doplnenie
 • 7. Majetkoprávne záležitosti
 • 8. Rekonštrukcia Zimného štadióna v Rožňave – havarijný stav – I. etapa
 • 9. Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava – žiadosť o súhlas so zaradením Výdajnej školskej jedálne Katolíckej materskej školy bl. Zdenky v Rožňave do siete škôl a školských zariadení SR a jej následným zriadením od 1.9.2019
 • 10. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie projektu – Cyklochodník Rožňava
 • 11. Cena Košického samosprávneho kraja a Cena predsedu Košického samosprávneho kraja – návrhy na ocenenie
 • 12. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt „Zlepšeniedopravno- bezpečnostnej situácie a zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky v Rožňave“
 • 13. Materiály hlavnej kontrolórky
 • 14. Podnety pre hlavnú kontrolórku
 • 15. Interpelácie poslancov
 • 16. Záver

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie