Rožňavská radnica potrebuje obsadiť toto miesto: Aké sú požiadavky?

Mesto Rožňava vyhlasuje ponukové konanie na obsadenie zaujímavej funkcie. Kandidáti majú na posielanie prihlášok čas do 24. mája. Pozrite sa, koho hľadajú.

Peter Simon
Ilustračný obrázok k článku Rožňavská radnica potrebuje obsadiť toto miesto: Aké sú požiadavky?
Foto: Peter Simon / Zdroj: Dnes24.sk

Mesto Rožňava, zastúpené primátorom Pavlom Burdigom, vyhlásilo ponukové konanie na obsadenie funkcie príslušník mestskej polície. Informuje o tom mesto na oficiálnom webe. Podmienkou prijatia žiadosti do ponukového konania je splnenie kvalifikačných predpokladov a predloženie požadovaných dokladov. „Termín doručenia prihlášky je do 24. mája 2017,“ píše sa na webe mesta.

Pracovný pomer je na dobu určitú s možnosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú.

Ako uvádza stránka mesta, podmienkami na prijatie uchádzača je úplné stredné vzdelanie a vek starší ako 21 rokov. Následne sa uvádza bezúhonnosť, telesná a duševná spôsobilosť na plnenie úloh mestskej polície, či znalosť práce s PC. Nový príslušník mestskej polície by mal mať komunikatívne, organizačné schopnosti a ochotu počúvať druhých. Schopnosť vziať na seba zodpovednosť a osobné riziko, ale aj vodičský preukaz skupiny B, či zbrojný preukaz na skupinu C. Musí ovládať znalosť platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť MP.

Všetky požadované doklady a aj adresu, na ktorú ich treba poslať nájdete na oficiálnom webe mesta.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk