Rožňava má po 25 rokoch nový štatút mesta: Zakotvuje aj presné počty členov komisií

Štatút mesta Rožňava je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom mesta.

Ilustračný obrázok k článku Rožňava má po 25 rokoch nový štatút mesta: Zakotvuje aj presné počty členov komisií
Foto: Peter Simon / Zdroj: Dnes24.sk

Rožňava má nový štatút mesta, nahrádzajúci pôvodný štatút, ktorý bol v platnosti 25 rokov.

Nový štatút schválili poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) na svojom poslednom zasadnutí.

„Štatút mesta Rožňava je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom mesta. Pôvodné znenie platného štatútu bolo schválené v roku 1993. V priebehu nasledujúcich rokov bol štatút novelizovaný, pričom v porovnaní so štatútmi iných okresných miest je neprimerane rozsiahly,“ uvádza sa v dôvodovej správe k návrhu štatútu.

V porovnaní so starým štatútom obsahuje nový okrem iného v podstatne menšej miere ustanovenia, ktoré sú prevzaté z celoštátnej legislatívnej úpravy. Zakotvuje tiež presné počty členov komisií MsZ, precíznejšie upravuje postavenie hlavného architekta mesta a je zosúladený s platnými právnymi predpismi SR.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR