Nedeľa 21. júl 2019 Daniel  25 °C
Peter Simon Práca

Rebríček nezamestnanosti absolventov: Tieto rožňavské školy dopadli najlepšie!

Ktorú strednú školu si vybrať, aby ste sa po jej skončení zamestnali čo najľahšie? Pomôckou pri rozhodovaní môže byť analýza inštitútu INEKO. Ten zostavil rebríček stredných škôl na základe hodnotenia nezamestnanosti absolventov. Ako dopadli rožňavské školy?

Ilustračný obrázok k článku Rebríček nezamestnanosti absolventov: Tieto rožňavské školy dopadli najlepšie!
Foto: Jakub Forgács / Zdroj: Dnes24.sk

Nájsť si po škole prácu v súčasnosti vôbec nie je také jednoduché. Aj preto vám pri rozhodovaní, na akú strednú školu sa vybrať, či poslať svoje dieťa, môže pomôcť hodnotenie inštitútu INEKO. Ten si posvietil na nezamestnanosť absolventov jednotlivých stredných škôl. Toto hodnotenie zahŕňa údaje až za posledné štyri roky, aby sa zohľadnili dlhodobé výsledky a minimalizovali náhodné jednorázové výkyvy.

Hodnotenie nezamestnanosti absolventov zahŕňa dva čiastkové indikátory:

  • Nezamestnanosť absolventov – podiel absolventov stredných škôl, ktorí sú približne po 16 mesiacoch od ukončenia štúdia nezamestnaní a evidovaní ako uchádzači o zamestnanie.
  • Regionálne uplatnenie – podiel absolventov stredných škôl, ktorí sú približne po 16 mesiacoch od ukončenia štúdia nezamestnaní a evidovaní ako uchádzači o zamestnanie v pomere k miere evidovanej nezamestnanosti v okrese, v ktorom sa nachádza príslušná škola.

Stav evidencie na úradoch práce aj miera nezamestnanosti v okrese sa sledujú k 30. septembru roka nasledujúceho po roku, v ktorom žiak absolvoval štúdium.

Analýza inštitútu INEKO za rok 2014, ktorá sa zaoberá hodnotením nezamestnanosti absolventov slovenských stredných škôl ukázala, že v TOP 30 stredných škôl, ktoré dopadli najlepšie, sa nenachádza ani jediná z nášho okresu. Pozreli sme sa však aj na to, ako sa v tomto ukazovateli darilo stredným školám z okresu Rožňava v porovnaní s ďalšími v rámci nášho kraja.

TOP 10 najlepšie hodnotených stredných škôl podľa ukazovateľa nezamestnanosť absolventov v rámci Košického kraja

V prvej desiatke najlepšie hodnotených stredných škôl Košického kraja podľa ukazovateľa nezamestnanosť absolventov sa umiestnili aj jedna Rožňavská škola. Siedma priečka s hodnotením 9,2 patrí Gymnáziu P. J.Šafárika a na dvanástom mieste skončila Stredná zdravotnícka škola v Rožňave s hodnotením 9,0.

Poradie   Názov školy   Adresa   Nezamestnanosť absolventov (10 – najnižšia)
1.   Gymnázium   Poštová 9, Košice – Staré Mesto   9,6
2.   Gymnázium   Komenského 32, Trebišov   9,6
3.   Gymnázium   Šrobárova 1, Košice – Staré Mesto   9,5
4.   SZŠ sv. Alžbety   Mäsiarska 25, Košice – Staré Mesto   9,4
5.   Gymnázium   Park mládeže 5, Košice – Sever   9,3
6.   Gymnázium   Kpt. Nálepku 6, Sobrance   9,3
7.   Gymnázium P. J.Šafárika   Ul. akademika Hronca 1, Rožňava   9,2
8.   Spojená škola – SOŠ   Kollárova 17, Sečovce   9,1
9.   Gymnázium   Lorencova 46, Krompachy   9,1
10.   Gymnázium   Školská 7, Spišská Nová Ves   9,0

Ďalšie poradie hodnotených stredných škôl z okresu Košice podľa ukazovateľa nezamestnanosť absolventov v rámci kraja

Poradie   Názov školy   Adresa   Nezamestnanosť absolventov (10 – najnižšia)
12.   Stredná zdravot.škola   Námestie 1. mája č. 1, Rožňava   9,0
28.   Obchodná akadémia   Akademika Hronca 8, Rožňava   8,0
40.   Stredná odborná škola   Hviezdoslavova 5, Rožňava   7,6
51.   SOŠ obchodu a služieb   m. č. Rožňavská baňa 211, Rožňava   7,1

Nezamestnanosť absolventov nebola hodnotená v nasledovnej škole z nášho okresu: SOŠ (Štítnik)

--poznámka redakcie: Škola má aspoň 20 externých žiakov alebo aspoň 20 % externých žiakov. Veľký podiel externých žiakov môže negatívne ovplyvniť priemerné výsledky žiakov školy, keďže sa často popri štúdiu venujú aj práci a rodine.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk