Radnica upozorňuje: Nezabudnite, blíži sa termín splátky miestnych daní!

Mesto Rožňava upozorňuje! Pokiaľ nemáte uhradenú splátku dane, mali by ste tak urobiť čo najskôr.

Peter Simon
Ilustračný obrázok k článku Radnica upozorňuje: Nezabudnite, blíži sa termín splátky miestnych daní!
Foto: Peter Simon / Zdroj: Dnes24.sk

„Vyzývame všetky daňové subjekty, ktoré doteraz nemajú uhradenú 4. splátku dane z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016, aby ich zaplatili najneskôr do 31. októbra 2016. Zároveň vyzývame daňovníkov, ktorí majú nedoplatky z predchádzajúcich období, aby čo najskôr splnili svoje daňové povinnosti,“ stojí vo výzve hneď na začiatku správy.

Andrea Beshirová z finančného odboru v Rožňave však upozorňuje daňovníkov, že ak nezaplatia splatnú sumu dane najneskôr v deň splatnosti, sú v omeškaní, stávajú sa daňovými dlžníkmi. „Správca dane je povinný im za každý deň omeškania vyrubiť úrok z omeškania. Zároveň je správca dane nútený pristúpiť k vymáhaniu daňových nedoplatkov prostredníctvom exekučného konania,“ dodáva Beshirová.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk