Pondelok 22. júl 2019 Magdaléna  25 °C
Peter Simon Samospráva

Prvé zasadnutie nového zastupiteľstva sa blíži: Poslanci zložia sľub, preberať budú aj primátorov plat

Termín, kedy sa novozvolený primátor a poslanci ujmú funkcií, je už predo dvermi. Staronový primátor Rožňavy Pavol Burdiga zvolal ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva. Primátor a poslanci zložia sľub, no preberať sa bude aj výška mesačnej odmeny primátora. Čo všetko ich okrem toho čaká?

Ilustračný obrázok k článku Prvé zasadnutie nového zastupiteľstva sa blíži: Poslanci zložia sľub, preberať budú aj primátorov plat
Foto: Peter Simon / Zdroj: Dnes24.sk

Primátor Rožňavy Pavol Burdiga zvolal ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva na utorok 2. decembra 2014 začiatkom od 16:00 hod. Zasadnutie prebehne v kongresovej sále na rožňavskej radnici. Zvolený primátor a 13 poslancov tak niekoľko dní pred Vianocami ujmú svojej funkcie. Ako bude prebiehať zastupiteľstvo? Pozrite si bod po bode.

I. Časť

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta Rožňava
4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta
5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvoleného primátora mesta

II. Časť

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
8. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
9. Správa mandátovej komisie
10. Vyhlásenie nastúpenia náhradníka na uvoľnené miesto poslanca vo volebnom obvode číslo 2. Zloženie sľubu poslanca mestského zastupiteľstva
11. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva v súlade s § 12 zákona o obecnom zriadení, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva
12. Návrh na určenie počtu členov komisií mestského zastupiteľstva
13. Návrh na zloženie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta
14. Určenie platu primátorovi mesta
15. Poverenie poslancov mestského zastupiteľstva na vykonávanie sobášnych obradov
16. Otázky poslancov
17. Diskusia
18. Záver

Zdroj: Dnes24.sk