Ilustračný obrázok k článku Primátor Rožňavy zvoláva zasadnutie MZ: O týchto bodoch budú poslanci rokovať
Foto: Peter Simon / Zdroj: Dnes24.sk

Primátor Rožňavy zvoláva zasadnutie MZ: O týchto bodoch budú poslanci rokovať

Už o niekoľko dní sa uskutoční pracovné stretnutie poslancov Mestského zastupiteľstva a primátora. Na programe bude niekoľko zaujímavých bodov. Pozrite si, o čom sa bude rokovať a hlasovať!

PS Správy
PS Správy

Primátor Rožňavy zvoláva zasadnutie MZ: O týchto bodoch budú poslanci rokovať

Už o niekoľko dní sa uskutoční pracovné stretnutie poslancov Mestského zastupiteľstva a primátora. Na programe bude niekoľko zaujímavých bodov. Pozrite si, o čom sa bude rokovať a hlasovať!

Ilustračný obrázok k článku Primátor Rožňavy zvoláva zasadnutie MZ: O týchto bodoch budú poslanci rokovať
Foto: Peter Simon / Zdroj: Dnes24.sk

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva zvoláva primátor mesta Michal Domik na 4. marca 2021 so začiatkom od 9:00 hod. Na programe bude aj niekoľko dôležitých bodov a nebude chýbať ani diskusia. Pozrite si všetky body, ktoré poslancov na zasadnutí čakajú.

Program Mestského zastupiteľstva v Rožňave:

 • 1. Otvorenie
 • 2. Otázky a podnety občanov
 • 3. Interpelácie poslancov
 • 4. Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave
 • 5. Harmonogram zasadnutí orgánov mesta Rožňava v roku 2021
 • 6. VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta – návrh
 • 7.Zásady pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta – návrh na zmenu
 • 8. Majetkoprávne záležitosti
 • 9. Koncepcia rozvoja školstva v meste Rožňava na obdobie 2021 – 2026 s výhľadom do roku 2030
 • 10. Návrh na zmenu v sieti škôl a školských zariadení SR – zaradenie Elokovaného pracoviska Jablonov nad Turňou č. 229, Elokovaného pracoviska Hrhov č. 46, Elokovaného pracoviska Československej armády 31, Plešivec, Elokovaného pracoviska Akademika Hronca 100/A, Rožňava, Elokovaného pracoviska Zakarpatská 12, Rožňava, Elokovaného pracoviska Kozmonautov 2, Rožňava ako súčasť Základnej umeleckej školy Akademika Hronca 3490/9B
 • 11. Návrh na zaradenie do siete škôl a školských zariadení – Materská škola Reformovaného cirkevného zboru v Rožňave so sídlom Ul. Kozmonautov 2, Rožňava
 • 12. OK GEMER, Edelényska 3, 048 01 Rožňava – žiadosť o bezplatné poskytnutie nebytových priestorov miestnosti č. 2 – budova OKC – konečné schválenie
 • 13. Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava – krátkodobá výpožička nebytového priestoru v budove OKC v Rožňave, m.č. 12 – zverejnenie zámeru
 • 14.Správa o činnosti Mestskej polície Rožňava za rok 2020
 • 15. Plán činnosti Mestskej polície Rožňava na rok 2021
 • 16. Vlajka pre Tibet – návrh na zapojenie sa do medzinárodnej kampane
 • 17. Materiály hlavnej kontrolórky
 • 18. Podnety pre hlavnú kontrolórku
 • 19. Diskusia
 • 20. Záver

Z dôvodu ochrany zdravia pre ochorením COVID – 19 je každý povinný počas konania zasadnutia MZ v Rožňave dodržiavať nasledovné:

 • Zasadnutia MZ sa zúčastniť v ochrannom rúšku, respirátore bez výdychového ventilu, šále alebo šatke
 • Účasť na zasadnutí MZ sa zakazuje osobe, ktorá prejavuje príznaky akútneho respiračného ochorenia
 • Prísny zákaz podávania rúk
 • Pri potrebe osobného kontaktu dodržiavať vzdialenosť od osoby minimálne 2 m
 • Zasadnutia MZ sa môže zúčastniť len osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT – PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 7 dní, alebo osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID – 19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID – 19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID – 19.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: Ilustračné

Prečítajte si tiež

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín