Peter Simon Správy

Primátor Rožňavy zvoláva zasadnutie MZ: Hovoriť sa bude aj o mestských novinách

Už onedlho sa uskutoční pracovné stretnutie poslancov Mestského zastupiteľstva a primátora. Na programe bude niekoľko zaujímavých bodov. Pozrite si, o čom sa bude rokovať a hlasovať!

Ilustračný obrázok k článku Primátor Rožňavy zvoláva zasadnutie MZ: Hovoriť sa bude aj o mestských novinách
Foto: Peter Simon / Zdroj: Dnes24.sk

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva zvoláva primátor mesta Michal Domik na 7. november 2019 so začiatkom od 9:00 hod. Na programe bude aj niekoľko dôležitých bodov a nebude chýbať ani diskusia. Pozrite si všetky body, ktoré poslancov na zasadnutí čakajú.

Program Mestského zastupiteľstva v Rožňave:

 • 1. Otvorenie.
 • 2. Otázky a podnety občanov.
 • 3. Interpelácie poslancov.
 • 4. Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave.
 • 5. Harmonogram zasadnutí orgánov mesta Rožňava na rok 2020.
 • 6. Zásady pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta – návrh na doplnenie.
 • 7. Návrh na úpravu nájomného v malometrážnych bytoch.
 • 8. Správa o výsledku kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR a prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov.
 • 9. VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta – návrh.
 • 10. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava – návrh na zmeny.
 • 11. VZN mesta Rožňava o správe a prevádzkovaní pohrebísk na území mesta Rožňava – návrh na zmeny.
 • 12. VZN mesta Rožňava o podmienkach prideľovania bytov a nakladaní s bytovým fondom mesta – návrh na zmeny.
 • 13. Majetkoprávne záležitosti.
 • 14. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie tejto žiadosti – Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre MRK v Rožňave.
 • 15. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie tejto žiadosti – Prestupné bývanie v meste Rožňava.
 • 16. Systém bývania s prvkami prestupného bývania pre mesto Rožňava.
 • 17. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie tejto žiadosti – Technologické vybavenie pre zberný dvor v Rožňave.
 • 18. Menovanie redakčnej rady Rožňavských novín – Informatívna správa.
 • 19. Materiály hlavnej kontrolórky.
 • 20. Podnety pre hlavnú kontrolórku.
 • 21. Záver.

Sledujte nás aj na našom Facebooku a Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z Rožňavy a okolia.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie