Peter Simon Samospráva

Primátor Dobšinej otvorene o výstavbe bytov: TOTO sú pravdivé informácie!

Primátor Dobšinej Ján Slovák sa rozhodol napísať otvorene o výstavbe bytov v rómskej osade. Podľa jeho slov sa mestom šíria nepravdivé informácie a rozhodol sa to uviesť na pravú mieru. Čítajte!

Ilustračný obrázok k článku Primátor Dobšinej otvorene o výstavbe bytov: TOTO sú pravdivé informácie!
Zdroj: Dnes24.sk

Autor textu je rimátor mesta Dobšiná Ján Slovák. Jeho list píšeme v pôvodnom znení.

Každý rozumne rozmýšľajúci človek chápe, že je nevyhnutné riešiť túto situáciu, ktorá sa neriešila tridsať rokov. jej následok vám tu určite nemusím opisovať do podrobností, pretože každý kto to chce reálne vidieť, tak to aj vidí. Niektorí to chcú vidieť ako dôvod na podnecovanie ešte väčšej neznášanlivosti aká tu v súčasnosti je a rečami, „že sa idú stavať byty pre cudzích cigánov, aby sa sem mohli nasťahovať, sú nepravdivé a zavádzajúce.“

To, čo sa nachádza v časti Cigánska osada, myslím tým počet búd, chatrčí atď., nie je dôsledok prisťahovalectva z iných miest a obcí, ale je to všetko reprodukcia z tam existujúceho bloku. Po lopate povedané, sú to potomkovia ľudí bývajúci v tomto zdemolovanom činžiaku. Sociálna výstavba nahradí tieto chatrče, ktoré budú odstránené a od tej chvíle sa bude stálou službou dozerať a dbať o to, že ďalšie búdy, chatrče atď. sa stavať už nebudú. Táto výstavba poskytne možnosť, kam presťahovať neprispôsobivé rodiny z mesta, ktorých domy by sa po vykúpení okamžite asanovali, čím by vznikali nové stavebné pozemky priamo v meste. Sociálna výstavba bude realizovaná v etapách formou nízko štandardnej výstavby nájomných bytov v 50 bytových jednotkách, t. j. dvojizbové byty bez akéhokoľvek zariadenia, čo znamená, že nájomníci si budú musieť z vlastných prostriedkov dokúpiť podlahy, dvere, kuchynskú linku, či soc. zariadenie.

Výstavba v etapách znamená, že 50 bytov ročne, t. j. jeden bytový dom samozrejme podľa finančných možností mesta a reálneho pridelenia finančného príspevku ŠFRB. Zastavovacia štúdia tejto lokality ponúka možnosť výstavby štyroch takýchto domov, no v súčasnosti sa zaoberáme dvomi počas rokov 2016 – 2017. Financovanie takejto výstavby je zabezpečené dotáciou zo ŠR/ MDVRR SR vo výške 75% a spolufinancovaním mesta v podobe úveru zo ŠFRB vo výške 25%, čo pre mesto znamená úver na 30 rokov za 1% úrok. Splácanie tohto úveru je zabezpečené výškou nájomného za tieto byty, čo znamená, že splácanie nijako nezaťaží rozpočet mesta. Rezerva, ktorú mesto musí mať na splácanie úveru, teda musí byť zahrnutá v rozpočte, bude vytvorená zložením kaucie každého záujemcu o takýto byt, t.j. vo výške nájomného za dobu, na ktorú bude nájomná zmluva.

Technické vybavenie podmieňujúce užívanie bytov bude financované dotáciou zo ŠR/MDVRR SR a spolufinancovaním mesta 30%, čo je zabezpečené benefitom. Nájomné zmluvy budú uzatvárané na dobu určitú, čím sa zabráni bývaniu “zadarmo“, pretože neplatením nájomného zmluva nebude predĺžená na ďalšie obdobie a nájomné bude uhradené z kaucie, tým sa zabráni vytváraniu dlhu. Vážení Dobšinčania, tak ako je v našom meste potrebná výstavba štandardných nájomných bytov pre mladé rodinky (bude realizovaná 2016), tak ako je potrebná kanalizácia a ČOV (v realizácii projektu 2015), tak ako je potrebný stacionár pre seniorov (bude realizovaný projektom 2016), tak ako budú potrebné nové komunikácie a chodníky (budú realizované 2017), tak ako je potrebné nové osvetlenie v meste (v prípade úspešnosti projektu bude realizované 2015 – 2016), tak je potrebná aj táto sociálna výstavba (bude realizovaná 2016 – 2017), ako aj výstavba novej materskej škôlky.

Foto, zdroj: mestoDobšiná

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie