Príde Jelšava o desaťtisíce eur? Ministerstvo požaduje vrátenie časti dotácie

S dotáciou na obnovu národnej kultúrnej pamiatky v Jelšave je problém. Dôvodom sú nezrovnalosti v projekte.

Jakub Forgács

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR požaduje od mesta Jelšava (okres Revúca) vrátenie časti dotácie, ktorú získalo na obnovu národnej kultúrnej pamiatky na Osvetové centrum vyšehradskej kultúry. Dôvodom sú nezrovnalosti v projekte.

Finančný nedostatok

„V spomínanom projekte Regionálneho operačného programu sa vykonal vládny audit, ktorý zistil, že mesto Jelšava, ako prijímateľ dotácie, porušilo princípy a postupy vo verejnom obstarávaní. Audítorská skupina to kvalifikovala ako finančný nedostatok zodpovedajúci finančnej oprave vo výške 10 percent z overenej sumy oprávnených výdavkov za stavebné práce,“ uviedol hovorca rezortu Vladimír Machalík.

Ministerstvo od mesta požaduje vrátenie časti poskytnutého finančného príspevku vo výške 41 049,22 eur. Radnica s rezortom uzatvorila dohodu o splátkach, čím podľa Machalíka uznala svoj dlh. „Aktuálne prebieha proces administrácie a prípravy uzavretia Dohody o splátkach,“ spresnil hovorca.

Čiastku uhradia v splátkach

Primátor Jelšavy Milan Kolesár tvrdí, že ministerstvo pôdohospodárstva v rokoch 2010 až 2011 všetky žiadosti o platbu preplatilo a projekt svojím spôsobom uzavreli. „My sme mali vládny audit v roku 2010 na projekt rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky na osvetové centrum, ktorý konštatoval pochybenia vo verejnom obstarávaní a nariadil 10-percentnú korekciu na tri skontrolované žiadosti o platbu, čo predstavovalo 115 000 eur. To sme aj uhradili, a potom boli ešte v roku 2011 preplatené príslušným ministerstvom dve žiadosti o platbu bez pripomienok a bez korekcií. Práve z týchto si ešte nárokujú na 10 percent, čo je približne 41 000 eur po šiestich rokoch,“ vysvetlil primátor Jelšavy.

„Po konzultácii osobne na ministerstve a zaslaní stanoviska právneho zástupcu, sme sa pre nejasnosť výsledku prípadného súdneho sporu rozhodli predmetnú čiastku v splátkach do troch rokov uhradiť, k čomu sme spísali tento týždeň notársku zápisnicu,“ dodal Kolesár.

Pozrite si v priloženej fotogalérii aj pýchu regiónu, Muránsky hrad!

Zdroj: TASR

Odporúčame