Preventívna aktivita policajtov na základných školách: Bezpečne na internete, FOTO

Druhý utorok v mesiaci február je označovaný za „Deň bezpečného internetu“.

Peter Simon

Dynamický vývoj online technológii prináša aj riziká. Dôležité pre používateľa internetu je mať vedomosti a zručnosti vedúce k jeho bezpečnému používaniu.

Ako informoval náš web kpt. Ing. Miroslav Korintuš z OR PZ v Rožňave, druhý utorok v mesiaci február je označovaný za „Deň bezpečného internetu“. V tejto súvislosti v dňoch od 4. 2.2019 do 8. 2.2019 vyhlásilo Prezídium Policajného zboru „Týždeň bezpečného internetu“. „V uvedenom týždni policajti vykonávali aktivity s cieľom zvýšiť informovanosť a právne vedomie najmä u detí na úseku bezpečného používania moderných informačných a komunikačných technológií s dôrazom minimalizovať riziká spojené s používaním internetu,“ spresnil Korintuš.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Rožňave vykonalo na základných školách v Krásnohorskom Podhradí, na Ul. Zlatej č. 2 v Rožňave a na Ul. Pionierov 1 v Rožňave spolu 9 prednášok pre 251 žiakov I. a II. stupňa.

„Cieľom týchto preventívnych aktivít bolo poukázať na závislosti na počítačoch, počítačových hrách, mobilných aplikáciách a závislosti od sociálnych sietí, taktiež venovať pozornosť problémom, ktoré spôsobujú závislí jedinci svojmu okoliu, najmä rodine a priviesť deti k uvažovaniu o zodpovednosti za vlastný život,“ povedal na záver kpt. Ing. Miroslav Korintuš z OR PZ v Rožňave.

Zdroj: Dnes24.sk