Presná STOVKA fotiek: Stromíš z Vlachova oslávil krásne výročie

Na pódiu sa vystriedala každá veková kategória. Nechýbali ani bývalí členovia. Pozrite si u nás pestrú paletu fotografií, zachytávajúcu priebeh osláv.

Peter Simon

Folklórny súbor Stromíš, pôsobiaci vo Vlachove oslávil kráse 50. výročie. Podujatie, ktoré prebiehalo uplynulý víkend v kultúrnom dome spomínanej obce, praskalo vo švíkoch. Program bol viac než pestrý. Na pódiu sa vystriedali všetci, malí, aj veľkí. Nechýbali ani bývalí členovia. V priestoroch kulturáku teda o parádny spev a tanec núdza nebola.

Niečo z histórie FS Stromíš

Na základoch ľudovej slovesnej a hudobnej tradície sa začala formovať koncom 60-tych rokov 20. storočia národopisná skupina, z ktorej sa postupne vyvinul súbor. Stáročia sa z generácie na generáciu prenášali zvyky a obyčaje, piesne a obrady, ako studnica, z ktorej sa dalo čerpať.

Folklórny tanečno-spevácky súbor Stromíš vznikol v decembri 1967, ako národopisná skupina Matice slovenskej vo Vlachove. Založil ho učiteľ Mgr. Juraj Kováč s cieľom zachovať zvykoslovie, spevy, tance, detské hry i ľudový spev obyvateľov Vlachova. Z rôznych návrhov na pomenovanie folklórnej skupiny bol prijatý názov Stromíš, podľa najvyššieho vrchu v chotári obce. Folklórna skupina spočiatku nemala vyhranený pevný smer, ktorým by sa uberala. Program tvorili jednoduché spevy, ľudové rozprávania, častušky a scénky z prostredia dediny. Ako prví choreografi mladého kolektívu pôsobili Ing. Júlia Sklenárová z Gočova a Dušan Herich z Dobšinej. Folklórna skupina sa postupne menila na folklórny súbor.

Spočiatku vystupovali tanečníci v pôvodných krojoch z obce, ktoré však pre svoju rozmanitosť a nižšiu kvalitu nevyhovovali. Neskôr bolo získaných 8 kompletných východoslovenských krojov a v roku 1973 bol zhotovený biely gemerský kroj a zelený gemerský ženský kroj.

Súčasnosť

V súčasnosti folklórna skupina Stromíš pracuje pri Občianskom združení Stromíš, ktorého predsedníčkou je Mgr. Martina Gálová. Počas svojej 50 ročnej histórie súbor vystupoval nielen na Slovensku, ale môže sa pochváliť aj účinkovaním v zahraničí: Rusko, Ukrajina, Maďarsko, Srbsko, Česko a vo Francúzsku na Majálese Slovákov žijúcich v Paríži. FSk Stromíš má okrem tanečnej zložky aj zložky spevácke.

Ako spevácka skupina vystupuje s pásmom Priadky u Šafárov, Na ovsenie stierne a zúčastňuje sa aj svadieb s programom Zavíjanky. Počas roka zachováva vo Vlachove zvyky: Jozefovské spevy , Rusadlie, Oblievačka, Vlachovský jarmok, Hostina a Gubajka. Pre veľký záujem detí naďalej funguje aj detský súbor Malý Stromíš.

Zdroj: FS Stromíš

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame