PREHĽAD: Tu sú odklepnuté výsledky futbalu

Počas týždňa zasadali rôzne komisie, ktoré majú na starosti futbal v okrese Rožňava. Pozrite si kompletný prehľad odsúhlasených výsledkov futbalu...

Radka Deckerová
Ilustračný obrázok k článku PREHĽAD: Tu sú odklepnuté výsledky futbalu
Zdroj: TASR

Úradná správa ObFZ č.13/ 2012– 2013

ŠTK schvaľuje výsledky I. tr. / 12. kolo/ zo dňa 21.10.2012 :
Rož. Bystré- Dlhá Ves 1:0
Krh.D.Lúka- Hrhov 2:1
Dedinky- Betliar 6:2
Bohúňovo- Vyš. Slaná 2:3
Rudná- FK Brzotín 4:2
Slavošovce- Jablonov 3:2
Drnava- Vlachovo 3:0 kont./ hostia nepricestovali/

ŠTK schvaľuje výsledky II.tr. / 12. kolo/ zo dňa 21.10. 2012 :
Plešivec- Rakovnica 3:0 kont. / hostia nepricestovali/
Niž. Slaná- Krh.D.Lúka“B“ 3:0
Gem.Hôrka“B“- Štítnik 1:4
Pača- Kečovo 4:1
Honce- Ml. Brzotín 11:2
Kružná- Jovice 1:5

ŠTK schvaľuje výsledky dorastu / 8. kolo/ zo dňa 21.10. 2012 :
Gem.Hôrka- Vyš. Slaná 8:0
Krh.Podhr.- Plešivec 7:1
Krh.D.Lúka- Vlachovo 2:4
Dobšiná- Dlhá Ves 3:0 kont. / hostia nepricestovali/

ŠTK schvaľuje výsledky st. žiakov / 8. kolo/ zo dňa 20.10. 2012 :
Krh.Podhradie- Bohúňovo 5:2
Dobšiná- Štítnik 1:1
Gem.Poloma- Rož.Bystré 6:0

Hráči napomínaní- I.trieda :
Róbert Kovács- Bohúňovo/2/- Ján Váradi- Bohúňovo/1/- Alexander Polyak- FK Brzotín/2/- Filip Horváth- Dedinky/2/- Ivan Tokoly st.- Dedinky/3/- Marcel Franko- Dedinky/1/- Norbert Bodnár- Hrhov/2/- Kristian Demeter- Hrhov/1/- Ladislav Saksoň- Hrhov/1/- Alfonz Viszlay- Jablonov/3/- Zsolt Stráma- Jablonov/1/- Jaroslav Gebe- Krh.D.Lúka/2/- Ľudovít Gyenes- Krh.Dl.Lúka/1/- Marek Deméň- Rudná/2/- Ján Gallo- Vyš.Slaná /2/- Matúš Molčan- Vyš.Slaná/2/- Peter Rogos- Vyš.Slaná/1/- Milan Fifik- Vyš.Slaná/3/- Ondrej Liptai-Vyš.Slaná /2/.

Hráči napomínaní- II. trieda :
Albín Polyak- Ml. Brzotín/1/- Norbert Halász- Gem.Hôrka“B“/1/- Ladislav Varga – Kružná/1/- Matej Kočiš- Pača/1/.

DK trestá :
DK trestá FK Baník Rakovnica finančnou pokutou 40 Euro pre ObFZ a 40 Euro pre FK Plešivec za neúčasť na zápase II.tr./ 12. kolo/ FK Plešivec- Rakovnica.

DK trestá FO TJ Vlachovo finančnou pokutou 40 Euro pre ObFZ a 40 Euro pre FK Baník Drnava za neúčasť na zápase I.tr. / 12. kolo/ Drnava- Vlachovo.

DK trestá FK ZK Dlhá Ves finančnou pokutou 20 Euro pre ObFZ a 20 Euro pre MFK Dobšiná za neúčasť na zápase dorastu / 8. kolo/ Dobšiná- Dlhá Ves.

DK trestá FK Brzotín finančnou pokutou 40 Euro pre ObFZ a 40 Euro pre FK Pap. Slavošovce za neúčasť na zápase I. tr./ 11. kolo/ FK Brzotín- Slavošovce.

Splatnosť pokút do 14 dní / do 7.11.2012/.

DK upozorňuje tieto FK na nevyrovnanie pozdĺžnosti pod discipl. následkami zastavenia činnosti :
FK Brzotín 20 Euro pre ObFZ + 20 Euro pre Krh.D.Lúka / pokles hráčov pod 7/
FK Brzotín 80 Euro / usporiadateľská služba v zápase FK Brzotín- Drnava/
FK Gem. Hôrka 20 Euro pre ObFZ + 20 Euro pre FK Krh. Podhradie
FK Rakovnica 20 Euro / 2× ČK/
FK Družba Čoltovo 30 Euro

ŠTK A KR žiada FK Pap. Slavošovce o doručenie videozáznamu zo zápasu I.tr. Pap. Slavošovce- Jablonov zo dňa 20.10.2012 naj­neskoršie do 29.10.2012.
ŠTK súhlasí s odložením zápasu st. žiakov Štítnik- Gem. Poloma a zároveň žiada FK Baník Štítnik a Druž. Gem.Poloma o predloženie termínu odohratia zápasu / vzájomná dohoda/ na najbližšie zasadnutie ŠTK.

ŠTK nariaďuje odohrať zápas dorastu Gem.Poloma- Vlachovo po vzájomnej dohode dňa 10.11. 2012. ŠTK oznamuje, že FK Baník Rakovnica vystúpila zo súťaže II.tr. Výsledky FK Baník Rakovnica budú anulované. ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím zápasu II.tr. Ml. Brzotín- Plešivec / 13. kolo/ dňa 28.10.2012 o 14­.00 hod na ihrisku v Plešivci. V jarnej časti sa zápas Plešivec- Ml. Brzotín odohrá na ihrisku Ml. Brzotín.

ŠTK na základe žiadostí FK v kategórii st.žiaci, dorast súhlasí so štartom hráčov na pôvodné RP, potvrdenú súpisku a kartičku poistenca, ktorú je potrebné doložiť ku konfrontácii hráčov pred stretnutím. Toto nariadenie platí pre FK a hráčov, ktorí si v rámci prechodu na ISSF nestačili vybaviť potrebné formality. Nariadenie o štarte hráčov platí do 30.9.2012. Po tomto termíne nebudú platiť žiadne výnimky.

ŠTK upozorňuje FK na vyplňovanie zápisov o stretnutí / I.-II.tr.-dorast-žiaci/. V zápise o stretnutí sa vyplňuje 7 miestne registračné číslo, nie rod. číslo hráča.

ŠTK potvrdzuje, že zápasy dorastu začínajú vždy 2.30 hod. pred zápasmi dospelých. V rozpise ObFZ 2012–2013 došlo k chybám tlače v UHČ, ktoré je potrebné v tomto znení opraviť. ŠTK doporučuje sledovať ÚS ObFZ ako aj delegovanie R a DZ na jednotlivé hracie dni.

ŠTK oznamuje FK v kateg. st.žiaci, že dňom 30.8.2012 vystúpilo zo súťaže st. žiakov družstvo TJ Druž. Honce. Mužstvá, ktoré podľa rozpisu súťaží majú vzájomný zápas s TJ Druž. Honce budú mať voľno. Dňom 12.9.2012 vystúpilo zo súťaže st. žiakov i družstvo Družba Čoltovo z ekonomických dôvodov.

ŠTK a MRK ObFZ upozorňuje klubových ISSF managerov, že pri registrácii nových hráčov je potrebné schváliť nových hráčov zo súhlasom matrikára ObFZ po odsúhlasení vyplneného tlačiva.

Zdroj: Dnes24.sk