Ilustračný obrázok k článku Poznáme AKTUÁLNY rebríček stredných škôl: Tieto Rožňavské sa vyšplhali najvyššie
Zdroj: TASR

Poznáme AKTUÁLNY rebríček stredných škôl: Tieto Rožňavské sa vyšplhali najvyššie

Aktualizované rebríčky stredných a základných škôl na Slovensku sú vonku. Pozreli sme sa na umiestnenie zástupcov z Rožňavy.

Peter Simon Správy
Peter Simon Správy

Poznáme AKTUÁLNY rebríček stredných škôl: Tieto Rožňavské sa vyšplhali najvyššie

Aktualizované rebríčky stredných a základných škôl na Slovensku sú vonku. Pozreli sme sa na umiestnenie zástupcov z Rožňavy.

Ilustračný obrázok k článku Poznáme AKTUÁLNY rebríček stredných škôl: Tieto Rožňavské sa vyšplhali najvyššie
Zdroj: TASR

Aktualizované rebríčky základných a stredných škôl na Slovensku zverejnil Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO).

Celoslovenské jednotky

Medzi SOŠ obhájili prvé dve miesta v celoslovenskom rebríčku Obchodná akadémia v Trnave (Kukučínova 2) a SPŠ elektrotechnická na Plzenskej ul. v Prešove. Na tretie miesto postúpila Obchodná akadémia Milana Hodžu v Trenčíne.

Výmenu v rámci čelných pozícií hlási INEKO v rebríčku za krajinu pri gymnáziách. Z tretieho na prvé miesto poskočilo bratislavské Gymnázium Jura Hronca, a naopak, z prvého na tretie miesto sa posunula Škola pre mimoriadne nadané deti – Gymnázium na Teplickej 7 v Bratislave. Druhú priečku obhájilo Gymnázium sídliace na Poštovej 9 v Košiciach.

Priečky rožňavských škôl

V celoslovenskom merítku sa rožňavské školy v prvej dvadsiatke umiestnili hneď dvakrát, a to aj v kategórii stredných odborných škôl aj v kategórii gymnázií.

Obchodnej akadémii na ulici Akademika Hronca 8 v kategórii stredných odborných škôl patrí celkovo 11. priečka so známkou 7,6. Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika obsadilo v kategórii gymnázií 17. priečku celkového hodnotenia so známkou 7,5.

Pozreli sme sa aj na priečky rožňavských stredných škôl za Košický kraj. V prvej dvadsiatke stredných odborných škôl v kraji má Rožňava niekoľkých zástupcov. Druhá najlepšia škola v našom kraji je Obchodná Akadémia v Rožňave so známkou 7,6. 16. miesto patrí Strednej zdravotníckej škole v našom meste, ktorá získala známku 5,6. Stredná odborná škola technická sa usadila na 30. mieste s hodnotením 4,2. SOŠ obchodu a služieb je na 44. pozícii so známkou 3,2.

Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika je v hodnotení za Košický kraj na tretej priečke so známkou 7,5.

Aktualizované rebríčky

Ako približuje INEKO, v rámci aktualizácie týkajúcej sa ako základných, tak i stredných škôl, boli doplnené najnovšie údaje o uplatnení absolventov SŠ, mimoriadnych výsledkoch žiakov, pridanej hodnote (PH) v slovenskom jazyku, výsledkoch štátnej školskej inšpekcie na školách, počtoch učiteľov a žiakov vrátane informácie o počte žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a informácie, do akej miery učitelia využívajú informačné technológie, podieli absolventov SŠ prijatých na štúdium na vysokých školách na území SR, finančných zdrojoch škôl v prepočte na jedného žiaka a zapojení škôl do vzdelávacieho programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE).

Upozornenie: Rebríčky škôl komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Výsledky vstupujúce do rebríčkov nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak nemusia plne vypovedať o kvalite školy, môžu však byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy a najmä by mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Do hodnotenia neboli zaradené školy s malým počtom žiakov, školy, ktoré majú aspoň 20 externých žiakov alebo aspoň 20 % externých žiakov a školy, ktoré majú aspoň 20 žiakov alebo aspoň 20 % žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín