Pondelok 22. júl 2019 Magdaléna  25 °C
Peter Simon Samospráva

Povolebný ROZHOVOR: Vyspovedali sme 4 tváre rožňavského zastupiteľstva

V rožňavskom zastupiteľstve nás bude v tomto volebnom období zastupovať trinásť poslancov. Väčšina z nich už má skúsenosti s mestským zastupiteľstvom. Vyspovedali sme zopár z nich, zistili, čo plánujú a čím chcú napĺňať svoj volebný program.

Ilustračný obrázok k článku Povolebný ROZHOVOR: Vyspovedali sme 4 tváre  rožňavského zastupiteľstva
Foto: Peter Simon / Zdroj: Dnes24.sk

Do rožňavského mestského zastupiteľstva si po voľbách opäť zasadnú poslanci, ktorí budú Rožňavčanov zastupovať prvýkrát, alebo sa na tento post opätovne vracajú. My sme boli zvedaví na to, či si už im zverenú zodpovednosť stihli uvedomiť, s akými pocitmi vstupujú do nového volebného obdobia a ako plánujú začať napĺňať svoj volebný program.

1.Už ste si stihli uvedomiť, že ste vyhrali a že sa budete podieľať na chode nášho mesta?

Arpád Laco: Áno, a naďalej by som sa chcel podľa mojich možností podieľať na zveľaďovaní nášho mesta.

Roman Ocelník: Keďže som už poslancom vo volebnom období 2010–14 bol a v kútiku duše som očakával znovuzvolenie, výsledok volieb teda v mojom živote neprináša žiadnu zmenu. Teší ma však počet hlasov, ktoré som získal aj napriek menšej účasti voličov, za čo by som sa rád poďakoval. S „vysvedčením“ zúčastnených voličov som nad mieru spokojný.

Matúš Bischof: Áno uvedomil, poslancom som bol v minulom volebnom období, vzhľadom na výsledky a zloženie mestského parlamentu bude potrebné viac komunikovať a presviedčať argumentami o správnosti našich návrhov, ešte viac hľadať kompromis. Rožňavu nečakajú ľahké časy.

Karol Kováč: Áno už som si uvedomil, že sa budem podieľať na chode nášho mesta. Prvé, čo mi napadlo bolo, že ma opäť niektorí budú hádzať do jedného vreca s „väčšinou“ a budú sa viesť diskusie o hodnovernosti mandátu, ktorý som dostal. Tomu zodpovedali aj moje prvé reakcie. Zatiaľ som pesimista a snažím sa vyrovnať so skutočnosťou, že moja (naša) snaha o pokrok a zmenu, bude labuťou piesňou. A pri tomto zložení poslancov (inak veľmi kontroverzného) očakávam opakovanie sa predchádzajúcich dvoch rokov.

2. S akými pocitmi vstupujete do tohto štvorročného volebného obdobia?

Arpád Laco: S príjemným pocitom spojeným s vysokou mierou zodpovednosti.

Roman Ocelník: Moje pocity zatiaľ nie sú jasné, viac svetla prinesie práve prebiehajúce vzájomné jednanie poslancov, počítam, že sa urobia aspoň 2 zoskupenia. Potom bude jasnejšie, ktorým smerom sa poberie chod mesta.

Matúš Bischof: Mal by som povedať, že s obavami, ale kto sa bojí, nech nechodí do lesa. Rešpektujem vôľu voličov, v parlamente budeme musieť byť oveľa viac konštruktívni.

Karol Kováč: Skôr by ma zaujímalo ako a čím začne plniť svoj volebný program pán primátor. Pretože opäť nemá žiadny. Otvorený list, ktorý napísal občanom tohto mesta alibistický a nemerateľný. Ako by nechcel vziať na seba žiadny záväzok. Len „urobím všetko preto a budem sa snažiť a spolu s Vami“, mi nedáva žiadnu perspektívu a jeho zbavuje zodpovednosti. A o štyri rok (tak ako teraz) sa bude chváliť cudzím perím.

3. Ako a čím chcete začať napĺňať svoj volebný program?

Arpád Laco: Realizáciou jednotlivých bodov svojho volebného programu.

Roman Ocelník: Budem pokračovať v mojich krokoch, ktoré som priebežne deklaroval. Dôležité je neplytvať financie mesta na zbytočnosti, a pokračovať v znižovaní dlhu. Som zásadne proti predaju majetku mesta s výnimkou do budúcna nevyužiteľného, prípadne majetku, kde mesto je minoritným vlastníkom. Zásadne som proti zvyšovaniu miestnych daní a poplatkov. Navyšovanie odmien voleným zástupcom mesta mi doteraz bolo cudzie a v tomto smere pri momentálnej situácii mesta nemám v pláne meniť moje presvedčenie. Pokračovať v oprave ciest, chodníkov a budov bude jedna z priorít. Tiež sa treba zamerať na rozvoj turistiky, kde vidím možné výhody aj pre miestnych podnikateľov.

Matúš Bischof: Tak, ako sme fungovali aj pred tým: komunikovať, komunikovať, komunikovať. Nápady sú, budeme sa uchádzať o podporu ostatných kolegov. Sme otvorení každému dobrému nápadu z radov občanov. radi ich privítame.

Karol Kováč: O plnení volebného programu môžem len snívať. Nie preto, že by som nechcel. Zostanem naďalej iniciatívny a budem sa zo všetkých síl hájiť záujmy mojich voličov, budem diskutovať, navrhovať riešenia a hľadať kompromisy, ktoré by neboli v opozite mojim morálnym a etickým zásadám. Jeden bod môjho volebného programu si chcem splniť. Chcem založiť a organizovať plénum občanov, zaviesť princíp participatívnej demokracie do tohto pléna a takýmto spôsobom sa vyjadrovať k najzávažnejším bodom akým je rozpočet mesta.

Zdroj: Dnes24.sk