Radka Deckerová Futbal

Populárny Gemercup o chvíľu štartuje: Pozrite si propozície turnaja

Futbalový turnaj Gemercup, ktorý sa hráva na ihriskách s umelým povrchom začiatkom marca štartuje. Tento turnaj je veľmi populárny hlavne u detí v školskom veku. Pozrite si propozície turnaja.

Ilustračný obrázok k článku Populárny Gemercup o chvíľu štartuje: Pozrite si propozície turnaja
Zdroj: Dnes24.sk

I. Úvod
Tieto propozície sú súčasťou projektu futbalového turnaja detí a mládeže 2014.

II. Všeobecné ustanovenia
1. Usporiadateľ: Obec Gemerská Poloma a sponzory podujatia
2. Termíny:
základné kolo: od 4.4.2014. – 6. 6. 2014
Semifinále a finále jún. 2014 v Gemerskej Po­lome

Presný dátum konania zápasov, budé stanovený po zistení záujmu, rozdelení družstiev do skupín, budú zaslané záväzne prihláseným družstvám najneskôr 24. marca 2014.

3. Miesto turnajov: Multifunkčné ihrisko Gemerská Poloma Ul. Súľovská, multifunkčné ihrisko při ZŠ Krasnohorské Podhradie, multifunkčné ihrisko Domka Sídl. Juh Rožňava

4. Účastníci: otvorená účasť – (školy, futbalové kluby, občianske združenia a pod.)
1. kategória deti: deti narodené od 1.1.1998 do 1.1.2004
2. kategória mládež: chlapci a dievčatá narodené od1.1.1993 do 1.1.1999
3. kategória ženy a dievčatá: bez vekového obmedzenia

O zaradení prihláseného mužstva do turnaja rozhoduje usporiadateľ, ktorý o tom informuje vedúceho mužstva ako aj zverejnenie v médiách.

5. Ceny: zabezpečí usporiadateľ a sponzory podujatia.
Účastníci finálového kola obdržia pohár, diplom a vecné ceny

6. Informácie: Štefan Dorčák tel.č. 0905506876 alebo facebook Gemercup

III. ŠPORTOVO – TECHNICKÉ USTANOVENIA:

1. Štartujú: Chlapci a dievčatá narodení po 1.1.1993 a mladší
2. Podmienky: súpiska max. 8 osôb: max. 7 hráčov/hráčok (meno, dátum narodenia) + tréner a vedúci družstva. Súpiska musí byť potvrdená vysielajúcou inštitúciou alebo zodpovědnou osobou. Každý zúčastnený hráč sa musí v prípade overenia totožnosti preukázať kartičkou poistenca. V prípade nepredloženia preukazu totožnosti (kartičky poistenca), môže byť družstvo vylúčené z turnaja.
3. Hracia plocha: Miniihrisko s umelým povrchom a mantinelmi.
4. Hrací systém: základné kolo:
Závisí na počte prihlásených družstiev. Hrá sa systémom každý s každým, alebo v skupinách každý s každým.

Finále: 4 účastníci – prvé dve družstvá zo skupiny alebo prvé štyri mužstva při jednej skupine, kde sa hrá systémom každý s každým. Družstvá, podľa umiestnenia v skupinách, zohrajú zápasy o konečné umiestnenie.

6. Hrací čas: 2 × 15 min, hracie dni piatok, sobota
7. Počet hráčov: 4+1, minimálny počet 3+1, striedanie hokejovým spôsobom. V prípade zlého striedania (viac hráčov) – vylúčenie na 2 minúty.
8. Pravidlá: Všetky kopy sú priame, musia sa zahrať do 5 sekúnd, vzdialenosť od lopty je 3 m. Hrá sa na mantinely. Ak lopta opustí ihrisko nad mantinelom po stranách, družstvá zahrávajú aut nohou, pričom súperovi hráči musia byť vo vzdialenosti 3 m. Ak lopta opustí ihrisko nad mantinelom za bránou, kope sa rohový kop alebo kop od brány, ktorý zahráva brankár zvnútra pokutového územia. Súperovi hráči musia byť mimo pokutové územie. Kop od brány brankár zahrá tak, že loptu musí spoluhráč prevziať na vlastnej polovici. Pokutový kop sa zahráva zo vzdialenosti 7 metrov od brány. V prípade nenastúpenia mužstva na zápas bude zápas kontumovaný v prospech súpera. Nenastúpenie na tri zápasy má za následek vylúčenie mužstva zo súťaže.
9. Hra brankára: Brankár môže chytať loptu do ruky iba vo vyznačenom pokutovom území. Brankár môže vyhodiť loptu spoluhráčovi rukou len tak, že sa lopta musí dotknúť umelej trávy na vlastnej polovici, alebo ju musí spoluhráč prevziať na vlastnej polovici. Prekopnúť cez poliacu čiaru môže len z hry pri predošlom dotyku lopty jedným z hráčov.
10. Rozhodcovia: Rozhodcov na zápasy v zabezpečí organizátor.
11. Disciplinárne konanie: Porušenie pravidiel, za ktoré je hráč napomenutý ŽK je zároveň vylúčením z hry na 2 minúty. V prípade napomenutia brankára ŽK tento môže pokračovať v hre a trest vykoná jeden z hráčov, v tom čase hrajúci. Hráč, ktorý sa dopustí priestupku, za ktorý sa udeľuje ČK, je vylúčený z hry na 2 minúty a do konca stretnutia. Družstvo môže hráča potrestaného ČK po uplynutí 2 minút nahradiť iným hráčom. Tresty za ŽK a ČK si hráči musia vykonať na určenom mieste (pri časomeračoch).
12. Kritéria poradia: Vyšší počet získaných bodov, výsledok vzájomného stretnutia, rozdiel gólov, vyšší počet strelených gólov a podiel gólov zo všetkých stretnutí, žreb.
13. Riadenie turnaja: Organizačný výbor turnaja. Nepredpokladaná okolnosť, ktorá sa vyskytne a nie je upravená v týchto propozíciách, ako aj všetky námietky a závažné disciplinárne prípady budú prerokované Organizačným výborom za účasti zainteresovaných strán. Organizačný výbor rozhodne s konečnou platnosťou v zmysle pravidiel futbalu a v duchu fair-play. Prípadné protesty je možno podať do 10-tich minút po ukončení príslušného zápasu u hlavného usporiadateľa turnaja za poplatok 10 €. V prípade uznania protestu je poplatok vrátený, v opačnom prípade zostáva u organizátora.

IV. ORGANIZAČNÉ POKYNY:

1. Doprava: Účastník si zabezpečuje na vlastné náklady.
2. Občerstvenie: Všetky zúčastnené družstvá majú počas turnaja zabezpečené občerstvenie).
3. Šatne: Zabezpečí organizátor turnaja.
4. Prezentácia: Na stretnutie musí družstvo prísť min. 20 minút pred jeho začiatkom. Čakacia doba je najviac 5 minút od plánovaného začiatku zápasu, následne bude zápas kontumovaný.
5. Lopty: Hrá sa s loptami veľkosti č. 5.
6. Výstroj: Dres, trenírky, štulpne, chrániče, kopačky lisované alebo turfy na umelú trávu. / mužstva prinajmenšom jednotné farebné tričká/ Vzhľadom na bezpečnosť hráčov je hrať v teniskách zakázané.
7. Štartovné: 10 Euro za mužstvo, vyplatí tréner alebo vedúci mužstva před prvým zápasom turnaja
8. Prihlášky: Závazné prihlášky zaslať najneskôr do 24. marca 2014 na email. adresu gemercup@atlas.sk alebo osobne organizátorovi.

Prihláška obsahuje meno vedúceho mužstva alebo trénera, dátum narodenia, bydlisko a kontakt / telefón, mail. adresu/

Foto: Henriczyová

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie