Policajná beseda na zdravotníckej škole: Deti oboznámili s nástrahami dnešného sveta!

Dňa 13.októbra 2014 sa uskutočnila v priestoroch SZŠ-EKI v Rožňave preventívno-výchovná akcia s hovorcom PZ v Rožňave, kpt. Ing. Miroslavom Korintušom. Ten mladým študentom vysvetlil pojmi kriminality a nástrahy sociálnych sietí.

Peter Simon
Ilustračný obrázok k článku Policajná beseda na zdravotníckej škole: Deti oboznámili s  nástrahami dnešného sveta!
Zdroj: Dnes24.sk

V rámci prezentácie a slovného výkladu boli dve skupiny žiakov odboru masér oboznámené so základnými a všeobecnými pojmami majetkovej, drogovej a ostatnej kriminality, s rizikami kontaktov na sociálnych sieťach a pod. Študentom sa beseda zapáčila a policajtovi kládli rôzne otázky. „Po vyčerpaní otázok zo strany študentov, sme si pozreli poučný dokument o obchodovaní s ľuďmi a problémami pri využívaní pracovných ponúk v zahraničí cez rozličné agentúry,“ povedala učiteľka Tengeliová.

Foto: szšrv

Zdroj: Dnes24.sk