Po radosti trpká realita: Zahrajú si Rožňavčania tretiu ligu? FOTO

Štatutár klubu MFK Rožňava ešte na mestskom zastupiteľstve vystúpil a požiadal poslancov o navýšenie dotácií. Uviedol aj to, že je ohrozené účinkovanie v 3. lige. Následne sa konalo pracovné stretnutie aj za účasti Michala Domika.

Peter Simon

Téma rožňavského futbalu v uplynulých dňoch zarezonovala aj na mestskom zastupiteľstve. Tam uviedol štatutár klubu, že je ohrozené aj účinkovanie v 3. lige. Poslanci zvolali pracovné stretnutie na mestskom úrade v Rožňave v pondelok, 3. júla 2017, aby prebrali možnosti. Zasadnutie viedol zástupca primátora, Dionýz Kemény.

Vyššie dotácie pre chod klubu

Podľa Keménya sa na pracovnom stretnutí hľadali určité prieniky, kompromisy, spo­lupráce a spolufinanco­vania. Zadefinovali sa určité okruhy možností. Michal Domik si reálne zobral za cieľ, že rozbehne túto súťaž, čo je pozitívne aj pre hráčov aj fanúšikov. „Do budúcna bude cieľom aj optimálne podporiť tieto tendencie, vo všeobecnosti, čo sa týka športu a kultúry. On si vyžaduje finančnú podporu v čiastke dosahujúcej 30 000 eur a tento druhý polrok 15 000 eur. Vo všeobecnosti sa však riešil nie len futbal, ale celkovo mládež a iné športové zamerania. K tejto problematike sa ešte mesto určite vráti,“ prezradil Dionýz Kemény.

Z podielových daní nemôžu vyskakovať

Prítomná hlavná kontrolórka Rožňavy na stretnutí uviedla viacero možností, ako by to mohlo vyzerať, avšak rázne prezradila, že ak by teraz pomohli futbalu, môžu si prísť od mesta pýtať peniaze aj iné športové organizácie. „Nemáme určený žiaden "výsostný“ šport, ktorý sa podporuje. Máme podporené všetky kluby, ktoré splnia podmienky. Neoficiálne prebiehala debata medzi poslancami, či preferovať určité druhy športu, alebo dať každému, aj keď menej peňazí. Zatiaľ každý klub dostane, aj keď málo, ale niečo dostane. Bohužiaľ z tých podielových daní my nemôžeme nejako vyskakovať," uviedla Katarína Balážová.

Je 3. liga pre Rožňavčanov ohrozená?

Domik po stretnutí prezradil, že je rád, že sa tejto problematike poslanci venujú, a že ich na stretnutie prišla väčšina. „Ďalšie účinkovanie je v nedohľadne, lebo sú to väčšie investície a nepostačujú na to ani moje financie. Chcel som osloviť poslancov, aby sa nám trošku pokúsili pomôcť v tejto situácii a hlavne aj v podpore mládeže. Jednalo sa mi aj o to, aby investície, ktoré dávam do ihriska, som ďalej dávať nemusel, a aby sme si mohli zobrať ihrisko do vlastného nájmu. Páni poslanci mi dali záväzné slovo a posnažíme sa aj tú 3. ligu za ten polrok potiahnuť, kým sa uskutočnia zmeny a naplnia sľuby. Poslanci prisľúbili pomoc, že tie peniaze by mali byť. Čiže si myslím, že zatiaľ tá 3. liga ohrozená určite nie je,“ vysvetlil štatutár klubu Michal Domik.

Ďalšie financie až po schválení nového VZN

Ďalšie peniaze pre kultúru a šport v našom meste bude možné poskytnúť až po schválení nového VZN. „Tých 30 000 eur, ktoré boli v rozpočte na dotácie schválené, sú tento rok podelené. Primátor sľúbil, že vie zabezpečiť ďalších 30 000 eur, pokiaľ bude schválené nové VZN. Záleží to od toho, či sa to na septembrovom zastupiteľstve schváli, aké pravidlá sa prijmú a následne za tým by sa týchto zvyšných 30 000 eur rozdelilo,“ povedala na záver hlavná kontrolórka Rožňavy.

Zdroj: Dnes24.sk