Opravy chodníkov v Rožňave: Poznáme presný ROZPIS, ulica po ulici

Pozrite si ucelený zoznam opráv a rekonštrukcie chodníkov, komunikácií a ostatných plôch na rok 2018 v našom meste. O týchto sa rozhodlo na pracovnom stretnutí a obhliadke. Radnica vyčlenila na opravy 150 000 eur.

Peter Simon
Ilustračný obrázok k článku Opravy chodníkov v Rožňave: Poznáme presný ROZPIS, ulica po ulici
Foto: Peter Simon / Zdroj: Dnes24.sk

Rekonštrukcia chodníkov a ciest v Rožňave je medzi obyvateľmi téma číslo jedna. Opravovať sa budú aj tento rok. Primátor mesta a desiatka poslancov zastupiteľstva sa nedávno vybrala do ulíc Rožňavy. Dôvodom boli prehliadky chodníkov, ktoré by sa mali tento rok opravovať.

Svetlo sveta uzrel vypracovaný zoznam. Čaká už len na odklepnutie poslancami. „Predpokladaná hodnota zákazky je bez DPH 150 000 eur a bude vyhlásené verejné obstaranie. Chodníky a ostatné plochy v meste Rožňava, ktoré nie sú v zozname uvedené sa budú realizovať v budúcich rokoch podľa finančných možností mesta,“ uviedla v správe prednostka mestského úradu v Rožňave.

„Prešli sme si to a vytvorili zoznam, ktorý sa na najbližšom zastupiteľstve odklepne. Týmto sa chcem prítomným poslancom poďakovať. Všetky chodníky sme si po meste prešli a spoločne sa dohodli, že ktoré časti sa opravia, niektoré sa aj do zoznamu dopísali. Zoznam chodníkov sa práve v týchto dňoch sumarizuje a následne pôjde aj na stránku mesta. Poslanci zodpovednosť zobrali do svojich rúk a dajú na zastupiteľstvo poslanecký návrh, že sa tieto dané chodníky budú aj asfaltovať. Mesto finančné prostriedky poskytlo. Po odsúhlasení koncepcie vyhlásime verejné obstarávanie,“ spresnil pre náš web primátor mesta Pavol Burdiga.

„Na základe pracovného stretnutia a miestnej obhliadky lokalít v meste Rožňava, ktorá sa uskutočnila dňa 19. apríla 2018 skupina desiatich poslancov mesta Rožňava predkladá návrh opráv chodníkov a ostatných plôch na území mesta. Na pracovnom stretnutí a miestnej obhliadky boli prítomní: primátor Burdiga P. a poslanci: Mgr. Kemény D., Džačár P., Mgr. Mihók E., Ing. Lach J., Ing. Baláž J., Kossuth Ľ., Ocelník R., Beke Z., Mgr. Laco A. Takáč Ľ., Mgr. Bischof M. sa spravedlnili. Okrem toho boli v teréne aj zamestnanci MsÚ, a to Šalamon L., Ing. Blašková A.,“ informovala prednostka mestského úradu v správe.

Ako doplnila, na pracovnom stretnutí bol vypracovaný návrh opráv chodníkov a ostatných plôch v meste Rožňava, ktorý je uvedený v tabuľkovej časti. Poslanci ho majú odklepnúť už 26. apríla na blížiacom sa mestskom zastupiteľstve.

Zoznam opráv a rekonštrukcie chodníkov, komunikácií a ostatných plôch na rok 2018

 • 1. Nadabula – papiereň
 • 2. Ľavostranný chodník na ulici Čučmianska dlhá po Špitálsku
 • 3. Chodník na ul. Hviezdoslavovej, ľavostranný od pošty po Vajanského
 • 4. Oprava chodníka od obchodného domu Kocka po malý trh
 • 5. Chodník v Nadabulej popri futbalovom ihrisku
 • 6. Chodníky na ul. Okružnej č. 20, 22 a 24 spredu
 • 7. Pravostranný chodník na Edelébnyskej ulici od bytových domov č. 36 po č. 29
 • 8. Odstavná plocha pri ZŠ Zlatá na vyloženie detí
 • 9. Odstavná plocha pri ZŠ Pionierov na vyloženie detí
 • 10. Chodník na ul. Jarná od MŠ Štítnická po Katastrálny úrad – pravostranný
 • 11. Chodník na ul. Krásnohorská pri obchodnom dome 1655
 • 12. Chodník za bytovým domom na Záhradníckej ul. č. 1 po Jasnú ul.
 • 13. Prístupová cesta ku garážovej dedine pod Vargovým polom
 • 14. Vozovka od prístupovej cesty ku garážovej dedine po garáž č. 3024
 • 15. Chodník od ul. Záhradnícka č. 2 po trhovisko
 • 16. Prístup pred bytový dom na ul. Záhradnícka č. 4
 • 17. Ulica Tichá
 • 18. Chodník na Edelényskej č. 4 – 5
 • 19. Chodník medzi domami Edelényska č. 5 – 6
 • 20. Chodník od Edelényskej č. 31 po ulicu Zakarpatskú
 • 21. Chodník pred bytovými domami na ul. Čučmianska č. 2 – 12
 • 22. Medzimlynská – chodník vedľa holičstva
 • 23. Chodník pri bytovom dome Kyjevská č. 38
 • 24. Okolo MŠ Kyjevská
 • 25. Chodník nad trhoviskom od garáží po Košickú
 • 26. Oprava chodníka Páterová č. 10, 12, 14
 • 27. Chodník na Slnečnej ľavostranný od garáží po bytový dom č. 15
 • 28. Chodník Zlatá č. 4 – 10
 • 29. Nadabula č. 180 – 188
 • 30. Spodná časť Kasárenskej ulice
 • 31. Dovčíková ulica
 • 32. Časť komunikácie J. Marikovszkého v zákrute
 • 33. Križovatka Pionierov – Budovateľská pri ZŠ Pionierov
 • 34. Vjazd ku MŠ Kyjevská oproti Šugáru – Kyjevská č. 10
 • 35. Časť ulice P. J. Dobšinského od Medzimlynskej po prepojenie Páterovej ul.
 • 36. Okružná č. 3 – 5
 • 37. Krátka ul. – pol profil vozovky
 • 38. Krátka ul. – celý profil vozovky po križovatku (Komunitné centrum)
 • 39. Vozovka na ul. Letnej od križovatky Šafárikova po budovu Autoškola Guľáš
 • 40. Pravostranný chodník na ul. Letná od č. 32 – 40
 • 41. Príjazdová cesta do budovy štatistiky
 • 42. Rožňava Baňa

Foto: ilustračné