Nedeľa 21. júl 2019 Daniel  22 °C
Radka Deckerová Od Vás

OPORA 2011

Vďaka podpore Nadácie SPP a jej grantového programu OPORA 2011 v súčasnosti v našom zariadení AMALIA – DSS úspešne prebieha realizácia individuálneho plánu rozvoja (IPRO) klienta s autizmom.

Z finančných príspevkov poskytnutých Nadáciou SPP bol zakúpený počítač s dotykovým monitorom a komunikačný program Boardmaker, ktoré náš klient aktívne používa ako prostriedok podporujúci komunikáciu a sebavyjadrenie. Tieto pomôcky zároveň napomáhajú rozvoju jeho kognitívnych schopností (myslenie, pamäť, pozornosť), koordinácii pohybov v oblasti jemnej motoriky (prostredníctvom vizualizácie), a to práve formou rôznych aktivít s dotykovou obrazovkou. Autizmus je vývinovou poruchou, ktorá sa prejavuje predovšetkým v oblasti porúch komunikácie, sociálnych vzťahov, ako aj predstavivosti a vnímania. Táto stručná charakteristika autizmu napovedá, nakoľko náročná je práca s autistickým klientom pri dosahovaní vytýčených cieľov. Výber prostriedkov súvisel predovšetkým s výbornou vizuálnou pamäťou nášho klienta a preferovaním vizuálnej formy pri vnímaní informácií a javov z okolia. Od prvej chvíle si dokázal ľahko zafixovať základnú obsluhu počítača, ako zapínanie/vypí­nanie, výber a voľbu programov, orientáciu na pracovnej ploche ap. Z aktivít si najviac obľúbil kreslenie prostredníctvom špeciálneho grafického (maliarskeho) programu, hru na virtuálnom piane, hranie jednoduchších logických hier (pexeso, puzzle ap.). Uvedomujeme si však, že naše snaženie je „behom na dlhé trate“, no postupnými pomalými krokmi, trpezlivosťou a vytrvalosťou dosahujeme v našej spoločnej práci pozitívne výsledky.

Mgr. Miroslava Gállová, vychovávateľka Mgr. Gabriel Rožai, vychovávateľ

opora_autisti
3
Galéria

Tento článok nie je možné komentovať.