OBRAZOM: Škôlkári súťažili v prednese poézie a prózy

Už tradične v mesiaci marec sa organizuje v našom meste Prehliadka v prednese poézie a prózy detí rožňavských materských škôl.

Radka Deckerová
Ilustračný obrázok k článku OBRAZOM: Škôlkári súťažili v prednese poézie a prózy
Foto: Radka Deckerová

Tento rok pripadla táto milá povinnosť na MŠ Ul. Kyjevská Rožňava, kde sa 26.03.2014 zre­alizovala.

Pozvanie prijali: Mičudová – vedúca odboru školstva MÚ Rožňava, Zatrochová – odborná referentka odboru školstva MÚ, Bachňáková – Gemerská knižnica P. Dobšinského Rožňava, Dorčáková – ZŠ akad. J. Hronca Rožňava, Žolnová predseda SPV v Rožňave.

Cieľom tejto prehliadky nie je len zapamätať si krátke literárne útvary – básne, riekanky, rozprávkové príbehy a nebojácne ich pred kolektívom reprodukovať, ale rozvíjať ich kľúčové kompetencie a ich intelektové nadanie.

Realizáciu prehliadky podporili: PSS, a.s. Ing. Iľov , Centrum poistenia Respect pobočka Rožňava, Rodičovská rada pri MŠ Kyjevská, strana Most – Híd, SPV v Rožňave, za čo im úprimne ďakujeme.

Zdroj: učiteľka MŠ Madarászová

Zdroj: Dnes24.sk