Peter Simon Samospráva

Obnova múzeí v Rožňave: Priestory banskej expozície prejdú rozsiahlou rekonštrukciou

Určite ste si pred časom všimli práce na Baníckom múzeu oproti pošte a plánované rekonštrukčné práce na dolnom múzeu banskej a hutníckej expozície. My sme zistili zaujímavé informácie, ohľadom prác a načo všetko sa môžu návštevníci múzea po dokončení tešiť.

Ilustračný obrázok k článku Obnova múzeí v Rožňave: Priestory banskej expozície prejdú rozsiahlou rekonštrukciou
Foto: Peter Simon / Zdroj: Dnes24.sk

Dve múzejné budovy v Rožňave sú nezávislo financované. Horná budova, čiže historická expozícia, na ktorej sa pred nedávnom pracovalo, bola financovaná z projektových peňazí Ministerstva kultúry SR – Obnov si svoj dom. „Finančné prostriedky pokryli iba spodnú časť. Horná časť bola riešená z účelových prostriedkov. Obnova budovy začala z dôvodu zhoršujúceho sa stavu. Akonáhle sa nám podarí získať ďalšie finančné prostriedky, tak jej postupná obnova by mala pokračovať,“ povedal poverený riaditeľ múzea Martin Kováč.

Rozsiahla rekonštrukcia banskej a hutníckej expozície

Košický samosprávny kraj získal prostriedky z Regionálneho operačného programu (ROP) na päť investičných projektov v kultúrnych zariadeniach na území kraja. Na obnovu Baníckeho múzea v Rožňave, Andrášiovského kaštiela v Trebišove, Provinčného domu v Spišskej Novej Vsi, michalovskej Hvezdárne a Zemplínskeho múzea v Michalovciach sa dohromady získal príspevok vo výške 8,6 milióna eur. „Realizácia projektov musí byť ukončená do konca roku 2015. S prácami sa začne hneď, ako budú úspešne ukončené verejné súťaže na dodávku prác. Vo všetkých piatich prípadoch ide o pamiatkovo chránené historické objekty,“ povedala hovorkyňa predsedu KSK Zuzana Borbiková. Ako ďalej dodala, cieľom opatrenia ROP je zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných pamäťovými a fondovými inštitúciami na miestnej a regionálnej úrovni prostredníctvom ich rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie, vrátane obstarania ich vybavenia a revitalizácia významných pamiatkových objektov v súvislosti so zachovaním kultúrneho dedičstva a jeho využitia v kultúrnom a poznávacom cestovnom ruchu.

Najstaršia budova postavená pre múzejníctvo v strednej Európe

Národná kultúrna pamiatka, ktorá slúži ako Banícke múzeum, plní funkciu okresného vlastivedného múzea so špecializáciou na baníctvo a hutníctvo Spišsko-gemerského Rudohoria. Múzeum má 6 stálych expozícií, ročne pripraví 25 výstav. V zbierkovom fonde 49 tisíc muzeálií. Objekt múzea bol postavený v rokoch 1905–1910 a je najstaršou budovou postavenou pre bansko-hutnícke múzejníctvo v strednej Európe. Budova, vrátane nádvoria, je v zlom technickom stave, potrebuje kompletnú obnovu a pripojenie na inžinierske siete. Chýba expozičný priestor pre najvýznamnejšie exponáty múzea, podkladové plochy a krytú plochu pre exponáty na nádvorí múzea. Preto je zámerom projektu zatraktívnenie objektu a vytvorenie priestorov pre interakciu rôznych sfér kultúrneho a spoločenského života.

„Banská expozícia a príroda je zatvorená od 1. novembra 2014 do konca októbra 2015 z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcii už existujúcej budovy a prístvaby, ktoré bude realizovaná na zadnom nádvorí. Banícke múzeum získalo na tento účel prostriedky z Regionálneho operatívneho programu – ROP, projekt Sentinel. Rekonštrukcia existujúcej budovy bude realizovaná komplexne zvonka i zvnútra a mala by tu byť inštalovaná vynovená interaktívna expozícia. Novinky v expozícii: Prístavba vo forme galérie s konferenčnou miestnosťou je realizovaná hlavne pre výstavu dvoch unikátnych zbierok Baníckeho múzea a to je tretí najstarší parný valec na svete z roku 1883 a parný nákladný automobil Škoda Sentinel, ktorý sa doteraz nachádza v dopravnom múzeu v Bratislave. Samozrejme takto vynovená expozícia bude spĺňať aj účel kultúrneho centra pre rôzne podujatia a aktivity,“ povedal poverený riaditeľ múzea Martin Kováč.

Po dokončení aj jazda na parnom automobile

Ako sme sa ďalej dozvedeli, vďaka rekonštrukcii objektu sa zlepší technický stav a architektonický výraz národnej kultúrnej pamiatky, vytvoria sa nové priestory pre najvýznamnejšie a najcennejšie exponáty múzea – parné automobily, podkladové plochy a krytá plocha pre exteriérové exponáty. Pribudne bezbariérový prístup do objektu múzea, vrátane vstupu na poschodia (schodolez, zdvíhacia plošina) a zníži sa energetická náročnosť prevádzky. Investičný projekt by mal priniesť aj lepšie kultúrne povedomia občanov a návštevníkov, väčšiu atraktívnosť mesta, rozvoj a inováciu kultúrnej infraštruktúry a následne aj viac návštevníkov múzea.

Prístavba a rekonštrukcia objektu zahrnie úpravy prvého a druhého nadzemného podlažia bansko–hutníckej expozície, opravu fasády, vstupného schodiska, repasovanie okien a vstupných dverí, zateplenie podláh a strechy, výmenu poškodených prvkov krovu, latovania a krytiny, dispozičné úpravy, rozvody elektroinštalácie, zdravotechniky, vykurovania, inštaláciu dvoch solárnych kolektorov na ohrev vody. Na nádvorí sa zabezpečí bezbariérový prístup k exponátom a upraví sa spád nádvoria a výstavných plôch, vysadí sa zeleň, zrekonštruuje oplotenie a vznikne nová krytá výstavná plocha pre exteriérové exponáty. Vo vynovených priestoroch bude možné absolvovať jazdu na parnom automobile a banskej železničke, využiť novú interaktívnu miestnosť, ponúknuť prezentácie kultúrno-výchovnej činnosti a tvorivé dielne na nádvorí, predviesť vŕtaciu techniku, skvosty zlievarenských produktov, tavenie v poľnej šachtovej peci.

Banícke múzeum v Rožňave
9
Galéria
Foto: Peter Simon / Zdroj: Dnes24.sk
Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie