Andrea Mesarčíková Krimi

Na Luníku IX vykradli trafostanicu, sídlisko je bez elektrickej energie

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná a.s. (VSD) zaznamenala v sobotu 2. októbra poškodenie distribučnej transformačnej stanice na sídlisku Luník IX v Košiciach.lu

„Cudzím zásahom bol poškodený zámok dverí. Následne boli odcudzené medené časti – prípojnice a prepoje, nevyhnutné pre prevádzku transformátora,“ uviedla hovorkyňa Východoslovenskej energetiky Andrea Danihelová.
Dodala, že vzhľadom na rozsah škody a pre zaistenie bezpečnosti obyvateľov sídliska Luník IX vykoná VSD nevyhnutné opravy v predpokladanom rozsahu 2 až 3 dni. „Práce sa začali v pondelok 4. októbra. Oprava poškodenej transformačnej stanice, to znamená aj jej vypnutie, si vyžiada núdzový režim prevádzky distribučnej siete nízkeho napätia na celom sídlisku Luník IX s prioritou zabezpečenia distribúcie elektriny pre objekty materskej školy, základnej školy, obchodného centra a podobne,“ spresnila Danihelová.
O vzniknutej situácii informovala VSD písomne vlastníkov odberných elektrických zariadení, teda mesto Košice a mestskú časť Luník IX a ich správcu – Bytový podnik mesta Košice.

Zdroj TASR

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie